Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295824
Ilość wywołań: 517533
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Dzikie gęsi

W pierwszej dekadzie stycznia tego roku, w rejonie naszej gminy, odbywały się widowiskowe przeloty dzikich gęsi. Wielotysięczne stada, formujące imponujące klucze, obserwowałam w okolicy: Wojnowa, Sicienka, Trzemiętowa, Słupowa i Łukowca.                   
Trudno było określić gatunek, kiedy ptaki leciały na wysokości kilkudziesięciu metrów, jednak kiedy gęsi przelatywały nie wyżej niż 10 metrów nade mną nie miałam kłopotów z identyfikacją. Także specyfika gęsich wędrówek pozwala  stwierdzić, że obserwowane w styczniu ptaki to gęsi zbożowe. Zdarza się często, że stadom zbożówek towarzyszą pojedyncze osobniki lub niewielkie grupki innych gatunków, np. gęsi małej czy krótkodziobej.      
Widok ptaków tak licznie ciągnących (w tym momencie) na północ wzbudził we mnie na chwilę - nieco naiwne - pragnienie wiosny. Niestety (w odniesieniu do marzenia o cieplejszych dniach i soczystej zieleni wokół) obserwacje gęsi zbożowej o tej porze roku są jedynie potwierdzeniem faktu, iż gatunek ten przebywa w naszym kraju od września do końca kwietnia.
Spotykam się z opiniami, że pojawienie się gęsi w sezonie zimowym to rzecz bardzo dziwna i niesamowita. Po części zgadzam się z tymi głosami, gdyż w naszych stronach nie obserwowano o tej porze, masowych przelotów. Dopiero od kilku lat zbożówki zaczęły na taką skalę zatrzymywać się w okolicach Bydgoszczy. W dużej mierze dzieje się tak za sprawą intensyfikacji uprawy kukurydzy ( bardzo widocznej, w naszej gminie), której ziarno, pozostające  na polach po zbiorze, stanowi doskonały pokarm dla gęsi. Atrakcyjne żerowiska przyciągają ptaki, które wcześniej  nie pojawiały się tutaj lub  przelatywały nad naszym terenem nie zatrzymując się na dłużej .  
Mimo niewątpliwych doznań, wynikających z obserwacji olbrzymiej ilości tych podniebnych wędrowców, pojawia się także obawa o nie, ponieważ gęś zbożowa należy do ptaków łownych.  Warto zaznaczyć, że pierwotnie posiewnica ( bo i tak ją zwą) migrowała nad północnym krańcem Polski, a na zimowiska wybierała zwykle zachodnie i południowo-zachodnie rejony kraju. Na obszarach tradycyjnych wędrówek  ptactwa tworzone są rezerwaty, w których wprowadza się zakazy polowań. Niestety na naszych terenach można póki co polować, więc istnieje realne zagrożenie, że posiewnicami mogą zainteresować się myśliwi. Mam jednak nadzieję, że moje domniemania na temat niepewnej przyszłości „naszych” zbożówek, pozostaną w sferze niespełnionych przepowiedni.   
Na razie gęsiom mówię - do widzenia. Do zobaczenia na szlaku…, w drodze do wiosny!
Warto wiedzieć:
•    W Polsce regularnie spotyka się pięć gatunków gęsi: gęś zbożową (Anser fabalis),  gęś krótkodziobą (Anser brachyrhynchos), gęś małą (Anser erythropus), gęś białoczelną (Anser albifrons) oraz jedyną gniazdującą w naszym kraju gęś gęgawę (Anser anser).

                             Gęś białoczelna i krótkodzioba

•    Najliczniejszymi gatunkami  na przelotach są: gęś zbożowa i białoczelna.
•    Gęgawa, zbożówka i gęś białoczelna to gatunki łowne. Okres polowań na te ptaki trwa od 31 sierpnia do 31 stycznia.

                                                Gęgawa

•    W ciągu dnia ptaki żerują stadnie na otwartych terenach, a nocują na zbiornikach wodnych, oddalonych od żerowisk, zwykle o 15 - 30 km.
•    Gęsi lecą z prędkością 60 km/h.


•    W woj. kujawsko-pomorskim w 2005r. utworzono rezerwat Jezioro Wieleckie, gdzie w okresie przelotów gromadzi się ok. 20 tys. gęsi.


                                                                     Tekst i rys. Arleta Stusik