Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295936
Ilość wywołań: 517653
Stronę przegląda: 2 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

W odpowiedzi na list Wójta Gminy Sicienko

Zanim rolnicy zwrócili się do naszego stowarzyszenia o pomoc, kilku z nich próbowało na własną rękę uzyskać umorzenie III i IV raty podatku rolnego, niestety bezskutecznie, dlatego zwrócili się do nas o pomoc. Przygotowując dokumenty o zastosowanie ulgi w podatku rolnym uznaliśmy, że w tej konkretnej sytuacji tryb „klęskowy” (wynikający z art. 13c ustawy o podatku rolnym), będzie właściwszy, bo nie wymaga od rolnika załączenia całej sterty dokumentów (o dochodach, kredytach, chorobach, itd.), a poza tym nie ma charakteru uznaniowego, czyli jeżeli ktoś spełnia ustawowe kryteria wójt musi (a nie może, jak ma to miejsce w normalnym trybie wynikającym z art. 67a Ordynacji podatkowej) udzielić ulgi w podatku.
W naszej opinii, ze względu na ogromne poklęskowe straty ulga w podatku rolnym rolnikom przysługuje, ponieważ:

•    przy jej udzieleniu, nie ma znaczenia czy ogłoszono stan klęski żywiołowej. Potwierdzają to opinie ekspertów i orzeczenia Sądu Administracyjnego, np. „o wystąpieniu klęski żywiołowej nie przesądza wprowadzenie stanu klęski żywiołowej” (wyrok WSA z 14.11.2007) lub „nie każda klęska żywiołowa pociąga za sobą ogłoszenie stanu tej klęski” (wyrok NSA z 10.01.2002). Proszę przypomnieć sobie, że podczas powodzi z 2001r. również nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej, a ulga w podatku była poszkodowanym udzielana. Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego też byli tu zgodni i 26 marca br. wystąpili do Premiera o uznanie naszego województwa za obszar dotknięty klęską żywiołową spowodowaną wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku. Trzeba też wiedzieć, że rzadko dochodzi do ogłoszenia klęski, nie dlatego, że nie ma do tego podstaw, ale z powodów politycznych i ekonomicznych.

•    zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA z 14.11.2007 za klęskę żywiołową mogą być uznane konsekwencje zjawisk klimatycznych (np. niskich temperatur) odbiegających od przeciętnej normy. W przypadku naszych rolników, z całą pewnością nie było normą, że ponad 90 proc. upraw ozimych i rzepaku, na skutek niskich temperatur (przy braku pokrywy śnieżnej) została zniszczona.

A co do zarzutów o wprowadzaniu w błąd, to należy przypomnieć, że wszystkie dotychczasowe akcje społeczne z naszym udziałem (przedszkole w Sicienku, place zabaw, ferma wiatrowa, referendum nt. spółki aglomeracyjnej, podatek od wód stojących, opłaty za podłączenie wody w Osówcu) były krytykowane przez Wójta. Po czasie tej krytyki już nie słychać, jak nie słychać argumentów, że 18 zł za metr wody to była dobra cena.
                                                                             Prezes Stowarzyszenia
                                                                              Nasza Gmina Sicienko
                                                                                  Piotr Chudzyński