Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część X. Rolnik idzie na emeryturę - co się zmieniło w świadczeniach z KRUS

Jesień życia przynosi ludziom radości i smutki. Radością mogą być dzieci, wnuki lub osiągnięcia zawodowe i ekonomiczne. Ze smutkiem wiązać się może świadomość przemijania, niezrealizowanych planów i marzeń. Czasami też swoista gorycz wynika, z poczucia niesprawiedliwości, że po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy i opłacania składek emerytalnych Państwo oferuje nam zamiast godziwej emerytury jakby jej namiastkę, czyli jałmużnę. Poniżej przeanalizujemy na co może liczyć rolnik z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Komu przysługuje emerytura?
Emerytura rolnicza przysługuje osobie, która spełnienia poniższe warunki:
1)    osiągnęła wiek emerytalny – kobieta 60 lat, a mężczyzna 65 lat oraz podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (tylko w KRUS) przez minimum 25 lat, bądź
2)    osiągnęła wiek emerytalny – kobieta 55 lat, a mężczyzna 60 lat oraz podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (tylko w KRUS) przez minimum 30 lat.

Niestety Państwo Polskie zafundowało części rolnikom przykrą niespodziankę. Rolnicy urodzeni po 31 grudnia 1948r. otrzymają emerytury na powyższych warunkach, pod warunkiem, że przez te 25 lub 30 lat pracowali w gospodarstwie rolnym i podlegali pod ubezpieczenie w KRUS. W wyniku nowelizacji ustawy, która obowiązuje od 8 stycznia 2009r., nie zalicza się do stażu uprawniającego do emerytury rolniczej okresów podlegania pod ZUS. Dotyczy to przede wszystkim tzw. dwuzawodowców, czyli osób które nie tylko pracowały w gospodarstwie rolnym, ale także prowadziły własne firmy lub były zatrudnione poza rolnictwem i podlegały ubezpieczeniu w ZUS. Problem ten może dotyczyć nawet 100 tys. osób, a różnica (na niekorzyść rolnika) pomiędzy emeryturą rolniczą (wynoszącą przeciętnie 800 - 900 zł), a najniższym świadczeniem z ZUS może wynieść nawet do 300 zł.

Czy to znaczy, że te lata spędzone w ZUS przepadają?

Nie zupełnie. Po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego - czyli mężczyzna 65 lat, a kobieta 60 lat – można ubiegać się również o emeryturę z ZUS, i otrzymywać ją jednocześnie z KRUS i ZUS (o ile spełnia wszystkie kryteria).
Przykłady
Pan Jan ma 60 lat i przepracował na roli 25 lat, a wcześniej w fabryce 15 lat. Na jaką emeryturę może liczyć?
Z uwagi na to, że urodził się już po 31 grudnia 1948 roku nie może zaliczyć sobie lat podlegania pod ZUS i  teraz przejść na emeryturę, bo brakuje mu 5 lat do 30-letniego stażu w KRUS. W wyniku zmiany ustawy Pan Jan musi jeszcze przepracować w gospodarstwie rolnym 5 lat, aby otrzymać emeryturę z KRUS. Za pięć lat nabędzie równolegle prawo do emerytury pracowniczej z ZUS, przez co będzie otrzymywał dwie emerytury.
Pani Ania ma 55 lat i przepracowała na roli ostatnie 15 lat, a wcześniej jako sklepowa 20 lat. Kiedy ma szanse otrzymać emeryturę?
Na dzień dzisiejszy Pani Ania nie otrzyma emerytury z KRUS, gdyż nie posiada wymaganych (przy jej wieku) 30 lat ubezpieczenia w KRUS. W wyniku zmiany ustawy za 5 lat, już jako 60. latka, może liczyć jedynie na emeryturę pracowniczą z ZUS, gdyż do emerytury KRUS-owskiej będzie jej jeszcze brakowało 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Czy w rentach też coś namieszali?

Renty przyznawane są na starych zasadach. Aby ją uzyskać ubezpieczony musi spełnić poniższe warunki:
1)    być trwale lub okresowo całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym, a niezdolność ta powstała podczas podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub maksymalnie 18 miesięcy po jego zakończeniu;
2)    podlegać ubezpieczeniu co najmniej przez okres:
•    roku – jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała w wieku do 20 lat;
•    2 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat;
•    3 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat;
•    4 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat;
•    5 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Rentę rolniczą przyznaje się zasadniczo na określony czas. Na rentę stałą może liczyć osoba, której całkowita niezdolność do pracy jest trwała i co do której nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać emeryturę bądź rentę rolnik (lub jego pełnomocnik) musi przede wszystkim przedstawić wniosek. Poza wnioskiem potrzebne będą:
•    dokumenty stwierdzające tożsamość oraz datę urodzenia (np. dowód osobisty);
•    dokumenty potwierdzające staż pracy i opłacanie składek do KRUS (jeżeli nie posiada ich KRUS);
•    dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu w ZUS lub innej instytucji ubezpieczeń społecznych (również zagranicznych).
•    w przypadku renty rolniczej dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, koniecznie na druku KRUS N-14.
Ile wynoszą świadczenia z KRUS po tegorocznej, marcowej waloryzacji?
Po waloryzacji przeprowadzonej w dniu 1 marca 2010r. emerytura rolnicza obliczana jest poprzez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 706,29 zł, przez wskaźnik indywidualnie ustalony przez KRUS dla danego emeryta. Pozostałe świadczenia po waloryzacji wynoszą:
•    renta socjalna – 593,28 zł;
•    dodatek pielęgnacyjny oraz za tajne nauczanie lub kombatancki – 181,10 zł;
•    dodatek kompensacyjny – 27,17 zł;
•    dodatek dla sierot zupełnych – 340,39 zł;
•    zasiłek macierzyński – 2.825,16 zł;
•    maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego – 6.487,20 zł.

Podsumowanie

Prezes Krajowego Związku Rolników skomentował zmiany w systemie emerytur rolniczych słowami: „Nie może być tak, że rząd najpierw namawia nas, byśmy szukali pracy poza rolnictwem, a później znienacka zmienia zasady przechodzenia na emerytury i karze wszystkich przedsiębiorczych rolników utrata prawa do emerytury z KRUS”. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Niestety po 1989 r. kolejne rządy nie odważyły się przeprowadzić prawdziwej reformy systemu emerytalnego (nie licząc AWS-owskiej wprowadzającej OFE), zarówno tego w ZUS jak i KRUS. Niestety dalsza zwłoka może spowodować, że za kilka lat nie będzie z czego wypłacać emerytur. Jednak nie można „po cichu” zmieniać zasad nabywania uprawnień, gdyż godzi to w poczucie sprawiedliwości i podważa zaufanie obywateli do swojego państwa. Na początek należałoby poszukasz oszczędności w samych instytucjach, chociażby poprzez uproszczenie systemu ZUS, rezygnując z kilkudziesięciu zbędnych formularzy, które „obrabia” następnie kilka tysięcy urzędników. Pomimo, że jest to proste, wymaga wielkiej odwagi.