Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 294695
Ilość wywołań: 516306
Stronę przegląda: 2 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3353 dni temu

[Animacja1]

Część XIV. 18,5 tys. zł dla bezrobotnego na „wędkę” – czyli jak skorzystać z dotacji na otworzenie działalności gospodarczej

   Stare przysłowie mówi: jeśli chcesz nakarmić głodnego daj mu rybę, ale jeśli chcesz zapewnić mu byt daj mu wędkę. Taką wędką dla wielu bezrobotnych może być dotacja na otwieranie działalności gospodarcze. Zatem, jeżeli jesteś osobą bezrobotną zastanów się, czy nie warto wziąć los w swoje ręce i samemu sobie stworzyć miejsce pracy. Poniżej przybliżę zasady na jakich można skorzystać z tej dotacji, na przykładzie rozwiązań przyjętych w powiecie bydgoskim.
Ile mogę dostać i na co?
Wysokość dotacji (fachowa nazwa: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) nie może przekroczyć 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W powiecie bydgoskim w 2010r. maksymalna wartość pomocy wynosi 18,5 tys. zł. Atrakcyjności tej dotacji dodaje też i to, iż jest bezzwrotna, nie wymaga posiadania własnej gotówki oraz jest wolna od podatku dochodowego. Pieniądze z dotacji mogą być wykorzystane na uruchomienie własnego biznesu, z wyłączeniem m.in.: pośrednictwa finansowego, sektora transportowego, handlu obwoźnego i odzieżą używaną, prowadzenia komisów oraz działalności takiej samej jaką prowadzi małżonek. Dotychczas największą popularnością wśród  bezrobotnych cieszyło się otwieranie firm usługowych (budowlanych, fryzjerskich, kosmetycznych) oraz sklepów.
Kto może otrzymać taką dotację?
Aby skorzystać z tej dotacji należy przede wszystkim być bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, a ponadto m.in. należy:
•    złożyć deklarację uczestnictwa w programie „Praca na własny rachunek”;
•    ukończyć szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej (powyższa deklaracja jest jednocześnie wnioskiem o rezerwację miejsca na kursie „ABC Biznesu”);
•    złożyć wniosek wraz biznes planem oraz kompletem załączników (a jest ich dużo);
•    nie prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie powyższego wniosku (decyduje data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)  lub w okresie 5 ostatnich lat, jeżeli dotacja ma być wykorzystana na taką samą jak uprzednio zlikwidowana działalność;
•    mieć „czystą kartotekę bezrobotnego”, tzn. nie mieć wpisów o nie przyjęciu oferty pracy, szkolenia, prac społecznie użytecznych, itp.
Czego nie mogę za te pieniądze kupić?
Środki te nie mogą być wykorzystane m.in. na:
•    zakup samochodu osobowego;
•    zakup towarów do dalszej odsprzedaży powyżej 15 proc. i surowców powyżej 50 proc. ogółu środków z dotacji;
•    wynagrodzenia;
•    zakup lokalu lub ziemi;
•    remont lokalu;
•    zakup od członków rodziny.
Do czego zobowiązuje mnie przyjęcie dotacji?

Osoba taka podpisuje umowę w ramach której zobowiązuje się m.in. do:
•    prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy (podczas rejestracji firmy może być pomocna część XX poradnika petenta „Czy chciałbyś być panem swojego losu? – czyli jak zarejestrować firmę”, nadal dostępna ma mojej stronie internetowej);
•    niepodejmowania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy;
•    wydatkowania środków zgodnie z celem na jaki zostały przyznane oraz rozliczenie ich w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności;
•    umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Do kogo mogę zwrócić się o pomoc?
Bardzo pomocny w tej sprawie będzie „Punkt Wspierania Samozatrudnienia” znajdujący się w Bydgoszczy na ul. Mennica 6 (tel. 052 5859105). Punkt ten pomaga m.in. bezrobotnym w sprawach związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem tej dotacji. Na marginesie, w trakcie pisania tego artykułu zadzwoniłem do tegoż Punktu, aby sprawdzić na ile faktycznie bezrobotny może czegoś wartościowego się tam dowiedzieć. Telefon odebrała  młoda (sądząc po głosie), miła i kompetentna urzędniczka. Na wszystkie zadane przez mnie pytania znała odpowiedź. Dzięki niej wiem, że nadal na tą dotację są pieniądze i raczej nie powinno ich zabraknąć do końca roku. Innym wartościowym źródłem informacji jest strona internetowa powyższego Punktu: www.paktbydgoszcz.pl. Znaleźć tam można także wyjaśnienia i wzory dokumentów potrzebnych przy składania wniosku o dotację.
A jak to wygląda w praktyce?
Również i ja zadawałem sobie to pytanie. Dlatego wypytałem na ten temat osobę,  (mieszkańca Sicienka), która w tym roku przeszła całą drogę administracyjną,  uwieńczoną uzyskaniem pełnej dotacji. Otóż osoba ta w połowie lutego złożyła deklarację uczestnictwa w programie. Po dwóch miesiącach dostała się na 2-tygodniowy kurs (w miesiącu odbywają się trzy takie kursy – każdy z nich szkoli 25 uczestników). Jej zdaniem najsłabszym ogniwem w tej sprawie jest bardzo długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu kursu „ABC Biznesu” (dzięki swojej determinacji w jego przypadku były to tylko 2 miesiące, a nie jak się obawiał ok. pół roku). Okazuje się, że kluczowy jest właśnie ów kurs, gdyż w trakcie jego trwania przygotowuje się wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek, biznesplan) tak, aby po jego zakończeniu móc je od razu złożyć w Punkcie Wspierania Samozatrudnienia. Następnie dokumenty podlegają ocenie przez szacowną komisję (ok. 30 dni). Gdy ocena jest pozytywna procedura kończy się podpisaniem umowy i przekazaniem środków (ww. osoba otrzymała je z końcem maja br.).
Podsumowanie
Ubiegając się o dotację należy mieć świadomość, że przyjęcie tego rodzaju wsparcia ma sens zasadniczo dla osób, które faktycznie chcą prowadzić działalność gospodarczą i mają na nią dobry pomysł. Zawsze bowiem, gdy dostajemy coś „za darmo” musimy też dać coś w zamian oraz ponieść dodatkowe koszty, np. ZUS. Zatem, jeżeli nie jesteś bezrobotnym z wyboru lub póki co nie otrzymałeś żadnej sensownej oferty pracy, zawalcz o te pieniądze i zmień swoje życie. Wszak – poza czasem którego powinieneś mieć obecnie w nadmiarze – nic nie tracisz, za ewentualną twoją porażkę zapłaci budżet państwa, a poza tym odważnym szczęście sprzyja.

                                                                                                                     Piotr Chudzyński