Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 294695
Ilość wywołań: 516306
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3353 dni temu

[Animacja1]

Część XVI. Rolniku odpocznij sobie? – czyli jakie są najnowsze zasady przechodzenia na rentę strukturalną

O 1 września rusza ostatni nabór wniosków na działanie „renty strukturalne”. Zdanie ministra rolnictwa szansę na nie ma ok. 6,5 tysiąca rolników. Poniżej przedstawiam aktualne, uwzględniające najnowsze zmiany, warunki na jakich rolnik będzie mógł skorzystać z tego programu.
Kto może liczyć na rentę strukturalną?
Na rentę może liczyć rolnik, który:
•    ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego (65 lat - mężczyzna i 60 lat – kobieta);
•    przez ostatnie 10 lat prowadził gospodarstwo rolne i w tym okresie był ubezpieczony w KRUS minimum przez 5 lat;
•    w dniu złożenia wniosku był ubezpieczony w KRUS i na ten moment nie posiada względem niego żadnych zaległości;
•    posiada nadany przez ARiMR numer producenta;
•    zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej (może zostawić sobie do 0,5 ha);
•    przekazał gospodarstwo o powierzchni minimum 6 ha (dotyczy woj. kujawsko-pomorskiego). Jest to świeża zmiana, niestety dla wielu rolników niekorzystna, gdyż wcześniej wystarczało przekazanie 3 ha.
•    Gospodarstwo powstałe po przyjęciu gruntów nie może być mniejsze niż średnie gospodarstwo w Polsce, czyli obecnie 10,15 ha (można do tego zaliczyć grunty dzierżawione na okres co najmniej 5 lat).
Komu mogę przekazać gospodarstwo?
Gospodarstwo można przekazać osobie która:
•    jest rolnikiem lub tzw. następcą (czyli osobą, która uzyskała premię dla młodych rolników) i nie ukończyła 50. roku życia;
•    będzie „gospodarzyć” przez okres co najmniej 5 lat;
•    nie jest emerytem lub rencistą;
•    posiada kwalifikacje przydatne w rolnictwie.
Te przydatne kwalifikacje to niby jakie?
Osoba posiada kwalifikacje m.in. jeżeli:
•    ma jakiekolwiek wykształcenie rolnicze (zawodowe, średnie lub wyższe), lub
•    ma tytuł zawodowy w zawodzie przydatnym w rolnictwie i 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
•    ma wykształcenie wyższe lub średnie (inne niż rolnicze) i 3-letni staż w rolnictwie lub
•    ma wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i 5-letni staż w rolnictwie.
Do stażu w rolnictwie wlicza się: pracę w swoim gospodarstwie (co najmniej  1-hektorowym), zatrudnienie w innym gospodarstwie lub podleganie ubezpieczeniu w KRUS.
Ile teraz będzie wynosiła renta strukturalna?
Renta strukturalna będzie teraz wynosiła 1.013 zł. Jej wysokość może być powiększona o dodatek dla małżonka w wysokości 676 zł lub o 102 zł w przypadku przekazania gospodarstwa o łącznej powierzchni powyżej 10 ha osobie w wieku poniżej 40 lat. Rentę taką można pobierać do 65. roku życia (później osoba taka przechodzi na zwykłą emeryturę na powszechnych zasadach).
Gdzie taki wniosek mogę złożyć i kto ma największe szanse na rentę?
Wniosek należy składać osobiście, w terminie od 1 do 10 września, w biurze powiatowym ARiMR lub pocztą (najlepiej listem poleconym, aby mieć dowód nadania). Największą szansę na otrzymanie renty strukturalnej będą miały osoby, których wniosek zostanie wysoko oceniony (uzyska najwięcej punktów). Na ocenę wniosku będzie miała wpływ:
•    wielkość przekazywanego gospodarstwa (max 50 punktów);
•    wielkość gospodarstwa powstałego po powiększeniu (max 40 punktów);
•    przekazanie gospodarstwa osobie poniżej 40. roku życia (max 5 punktów);
•    przekazanie następcy gospodarstwa o powierzchni większej niż 10,15 ha.
Wniosek wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać m.in. ze strony internetowej: www.arimr.gov.pl.
Podsumowanie

Dla jednych ludzi Unia Europejska to kolejne absurdalny wynalazek socjalistów, a dla innych z kolei, to wielka szansa na ogromny postęp cywilizacyjny. Obecnie zjednoczona Europa jest w ciężkiej zapaści ekonomicznej wywołanej globalnym kryzysem ekonomicznym. Kraje najwięcej wpłacające do budżetu Unii, na czele z Niemcami, już w chwili obecnej zaczynają głośno mówić o odchudzeniu kolejnego budżetu. Dlatego najprawdopodobniej obecny siedmioletni budżet 2007-2013 jest ostatnim budżetem z tak rozbudowanym pakietem socjalnym. Jednak bez względu na nasz stosunek do Unii Europejskiej  oraz jej poczynań ekonomicznych warto korzystać ze wszystkich możliwych programów – zgodnie z zasadą „jak dają to bierz”.
                                                                                                                  Piotr Chudzyński