Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 294695
Ilość wywołań: 516306
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3353 dni temu

[Animacja1]

Część XVIII. Unia wspiera maluczkich – czyli: kto może liczyć na dotację na „małe projekty”

Wejściu Polski do Unii Europejskiej towarzyszyła nadzieja na ogromny postęp cywilizacyjny. Po 50-ciu latach realnego socjalizmu porównanie standardu życia przeciętnego Polaka z jego kolegą z Europy Zachodniej wprowadzało nie jednego z nas w przygnębienie. Obecnie po 6. latach bycia w Unii możemy już coś o niej konkretnego powiedzieć. Tak jak zazwyczaj, są minusy w postaci rozrostu biurokracji, „prostowania bananów” i namawiania na jedzenie ryb (zamiast wieprzowiny), ale też jest wiele plusów w postaci dotacji na budowę infrastruktury lub wspierających działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że efekty niżej opisanego programu sprawią, że będziemy mogli go dołączyć do grona pozytywnych programów.
Dla kogo?

O dotacje na małe projekty może starać się:
1) osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie objętym tzw. LSR (lokalną strategią rozwoju);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, np. Kościół, działającą na terenie LSR lub fundacja lub stowarzyszenie posiadające siedzibę na terenie objętym LSR.
Powyższe podmioty muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR (a jeżeli go nie posiadają powinni o niego wystąpić).

Na co można wydać?

W ramach małych projektów można: organizować szkolenia, warsztaty, imprezy kulturalne i sportowe, promować swój region lub lokalna twórczość, odnawiać zabytki lub remontować (lub wyposażać) świetlice. Istnieje też szczegółowy wykaz kosztów podlegających refundacji, w ramach którego są wymienione, np.: roboty budowlane, wynagrodzenia za usługi, koszty druku, dzierżawy sprzętu, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, tworzenia stron internetowych, koszty dzierżawy sal oraz zakup nagród. Możemy również sfinansować wartość pracy własnej. Wylicza się ją mnożąc ilość przepracowanych godzin przez wartość otrzymaną w wyniku dzielenia kwotę przeciętnego wynagrodzenia przez liczbę 168, jednak nie więcej niż 10% pozostałych kosztów. Należy również wiedzieć, że operacje (wnioski), które da się zrealizować w oparciu o inne, podstawowe programy pomocy w ramach działań osi 3 tj. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, nie otrzymają tej dotacji. Zatem firmy ubiegające się o tą dotację powinny upewnić się, że ich numer PKD (w ramach którego chcieliby zrealizować operację) nie kwalifikuje się do pomocy w ramach tych programów (niestety wysokość dotacji w tychże programach wynosi jedynie 50% sumy kosztów).
Ile?
Pomoc na małe projekty otrzymuje się w formie refundacji do 70% poniesionych kosztów tzw. kwalifikowanych (czyli dużo, bo zazwyczaj jest to 50%). Całkowity koszt projektu musi być większy niż 4,5 tys. zł. Na jeden projekt możemy maksymalnie otrzymać 25 tys. zł dotacji (co stanowi ok. 35,7 tys. zł wydatków), a projektów może być kilka, byle dotacja na jedną osobę nie przekroczyła kwoty 100 tys. zł. Do kosztów można też zaliczyć podatek VAT, pod warunkiem, że firma nie może go odzyskać z urzędu skarbowego.
Gdzie szukać informacji?
Dotacje na „Małe projekty” realizowane są przez urzędy marszałkowskie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD). W powiecie bydgoskim takim LGD jest to Stowarzyszenie „Trzy Doliny” (www.trzydoliny.eu), a w powiecie nakielskim Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (www.krajna-paluki.cna.org.pl). Poza tym, ogłoszenia o naborze wniosków można znaleźć w lokalnej prasie.
Jak wygląda praktyka?
Ostatni nabór na małe projekty w powiecie bydgoskim jaki miał miejsce na przełomie czerwca i lipca nie cieszył się wielkim powodzeniem. W sumie złożono 33 wnioski, a ich  wartość była mniejsza niż cały budżet przeznaczony na ten cel. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Radę LGD. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez gminy i instytucje samorządowe np. muzea lub ośrodki kultury. Biorąc pod uwagę oba powiaty do których dochodzi niniejsza gazeta, tj. powiat bydgoski i nakielski, największą aktywność w składaniu wniosków na małe projekty wykazała Gmina Szubin (wraz z podległym domem kultury i muzeum). W ostatnim, wiosennym naborze, na 24 złożone wnioski, aż 9. pochodziło właśnie z tej gminy, z których 8 zostało zakwalifikowanych przez LGD do otrzymania dotacji.
Podsumowanie
„Małe projekty” wpisują się w oczekiwania wielu firm lub stowarzyszeń, którym dotychczas odmawiano takiej pomocy. Dzięki tym środkom mogą one wyremontować wiecznie niedoinwestowane wiejskie świetlice, wydać przewodnik turystyczny lub zorganizować na przyzwoitym poziomie imprezę kulturalną. Konstrukcja tego programu jest taka, że bardzo trudno wykorzystać tą dotację na prywatne, komercyjne potrzeby. Zatem, każdy kto ma taką możliwość niech próbuje coś wyszarpnąć dla swojej społeczności, a inni niech wymagają od władz gminnych większego zaangażowania, bo złoty deszcz unijnych dotacji nie będzie trwał wiecznie.

                                                                                                                    Piotr Chudzyński

P.S. A propos aktywności gmin. Niebawem rusza, adresowany do nich, program w ramach działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. W ramach tego programu można sfinansować do 65% kosztów wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych. Zatem te gminy, które dotychczas nie zadbały, aby w każdej szkole była np. porządna sala komputerowa, powinny się sprężyć, bo nabór wniosków będzie prowadzony od 19 października do 2 listopada. Więcej informacji ten temat można znaleźć na stronie: www.mojregion.eu.