Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część V. Urzędnik mówi, że tego nie rozumiem bo nie znam kpa – czyli co mi się może przydać z Kodeksu postępowania administracyjnego.

I tak doszliśmy do swego rodzaju fundamentu na którym opiera się funkcjonowanie naszej administracji samorządowej, tj. do Kodeksu postępowania administracyjnego. Myślisz teraz: ciężki temat, na szczęście to mnie nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Jest to jeden z najbardziej przydanych w twoim życiu aktów prawnych. Wiedza w nim zwarta pomoże ci pozytywnie załatwić nie jedną sprawę urzędową. Poza tym pozwoli ci osiągnąć większą skuteczność i pewność siebie, bo dzięki niej będziesz wiedział na co możesz sobie pozwolić i czego możesz oczekiwać od swojego urzędu.
Kodeks postępowania administracyjnego (zwany potocznie kpa), pomimo iż jest jednym z mniej obszernych kodeksów,  składa się z 269 artykułów. Jednak w większości sytuacji przed jakimi staniesz tak naprawdę przyda ci się kilka, bądź kilkanaście z nich.
A zatem do dzieła!

Co mnie tam jakieś kpa obchodzi, przecież ja nic nie potrzebuję od mojego urzędu

    Faktycznie wielu z nas rzadko odwiedza swój urząd. Czasami wymieniamy dowód osobisty, meldujemy kogoś z rodziny, bądź odbieramy jakieś zaświadczenie. Poza tym, że i w tych wymienionych przypadkach może pojawić się tzw. problem, musisz wiedzieć, że niekiedy nie ty, ale urząd od ciebie będzie czegoś oczekiwał (np. będzie chciał cię wywłaszczyć z nieruchomości lub zaplanuje budowę w twoim sąsiedztwie spalarni odpadów). I wtedy znajomość kpa może być ci bardzo pomocna.

Urzędnik powiedział, że kpa nic do tego nie ma bo nie jest to tryb administracyjny

    Co sobie teraz myślisz? Zapewne: o co chodzi, jaki tryb. To są jeszcze jakieś inne tryby? Zła informacja brzmi: niestety tak (jest ich kilka, np. tryb cywilno-prawny, karny, karno-skarbowy), a dobra: w kontaktach z urzędem gminy (miasta) przydarzą ci się one nader rzadko. Przykładowo  tryb cywilno-prawny pojawi się, gdy będziesz chciał kupić lub zamienić nieruchomość, bądź będąc przedsiębiorcą sprzedasz na potrzeby urzędu jakiś towar lub usługę. Niestety każda grupa zawodowa posługuje się swoim żargonem. Również prawnicy używają obco brzmiących dla przeciętnego człowieka sformułowań.
    Co robisz dalej? Zwracasz się do tego urzędnika np. takim słowami: „szanowna pani, może w tej sprawie się mylę, ale zgodnie z art. 9 kpa jest pani zobowiązana udzielić mi wyczerpujących wyjaśnień i wskazówek” (niestety słowo „wyczerpujących” przez obie strony bywa czasami różnie rozumiane). Nasz porządek prawny ogólnie opiera się na starej rzymskiej zasadzie „nieznajomość prawa szkodzi”. Artykuł 9 kpa jest jednak bardzo wyjątkowy, gdyż znosi zasadę powszechnej znajomości prawa przez obywateli, ale niestety jedyni w stosunku do postępowania administracyjnego. Wprowadza zasadę, że gdy toczy się postępowanie administracyjne, obywatel nie może ponieść szkody z powodu nieznajomości prawa. Sądy administracyjne nie raz wypowiadały się w tej sprawie. W ich orzeczeniach możemy przeczytać, że urząd nie może zajmować pozycji „przeciwnika” i nie powinien wyczekiwać na popełnienie przez obywatela błędu, aby go następnie wykorzystać przeciw niemu. W naszych urzędach, o ile występuje ten problem, to zazwyczaj nie wynika on ze złej woli, lecz z niedouczenia urzędnika. Nie jest to jednak dla ciebie duże pocieszenie, gdyż to twój interes może zostać nadszarpnięty. A zatem - lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dwa dni siedziałam nad tym pismem, a urząd zbył mnie jednym zdaniem

    Zdarza się czasami, że urząd nie zauważa, iż złożony przez obywatela wniosek lub podanie automatycznie rozpoczyna postępowanie administracyjne. Zamiast prowadzić postępowanie zgodnie z procedurami wynikającymi z kpa, urząd zbywa petenta jakąś nieprecyzyjną odpowiedzią, uchylając się tym samym od wydania decyzji administracyjnej. Problem polega na tym, iż w ten sposób ograniczone zostają prawa obywatela jakie by mu przysługiwały w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego (w tym chociażby prawo do złożenia odwołania od niekorzystnej decyzji). Częstym przykładem takiego postępowania jest odmowa udzielenia obywatelowi informacji publicznej. Urząd przekazuje ją w formie zwykłej odpowiedzi zamiast w formie decyzji administracyjnej. W takim przypadku mamy jednak prawo, na mocy art. 61 kpa, żądać wszczęcia postępowania administracyjnego.

Czy coś mnie to będzie kosztować?

    Przed złożeniem pisma (tzn. wszczęciem postępowania) warto abyś sprawdził czy nie powinieneś wnieść od niego opłaty skarbowej. W chwili obecnej, nie funkcjonują już znaczki opłaty skarbowej, które naklejało się bezpośrednio na piśmie. Aktualnie opłaty takie wnosimy przelewem na konto urzędu lub w kasie urzędu. Wysokość tych opłat jest bardzo zróżnicowana i uregulowana została w ustawie o opłacie skarbowej. Jeżeli jednak prześlesz pismo (wniosek, podanie) bez wymaganej opłaty, urząd jest zobowiązany zwrócić się do ciebie o jej uzupełnienie, co niestety nieco przedłuży czas załatwienia twojej sprawy.

Panie wójcie! Wydaje się panu, że przesadzam podejrzewając o stronniczość pańskiego urzędnika, który jest teściem mojego rywala?

    Stara zasada brzmi, iż nikt nie powinien być sędzią w swojej sprawie. Jeżeli masz uzasadnione wątpliwości co do bezstronności urzędnika prowadzącego twoją sprawę możesz wystąpić o wyłączenie go z prowadzenia tej sprawy. Kodeks wymienia szereg przypadków wykluczających urzędnika z prowadzonego postępowania (art. 24 - 27 kpa), np. gdy urzędnik jest jedną ze stron prowadzonego postępowania, jest krewnym lub jest podwładnym drugiej strony. Jednak zazwyczaj sami czujemy kiedy pojawia się tzw. konflikt interesów i wtedy możemy próbować to zmienić występując z żądaniem wyłączenia konkretnego pracownika. Takie żądanie może wyglądać następująco:

Wzór
Żądanie wyłączenia pracownika

    Na podstawie art. 24 § 3 kpa żądam wyłączenia Pana(i) … od udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ..., ze względu na niżej wymienione okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

(tu podajemy te okoliczności)

Podpis    

    Nie musimy załączać dowodów stronniczości urzędnika (takich jak metryka urodzenia lub zdjęcie wójta i właściciela lokalnego zakładu splecionych w braterskim objęciu). Kodeks mówi, że wystarczy jedynie taką wątpliwość uprawdopodobnić. Na marginesie, w małych gminach, gdzie co trzecia rodzina ma na nazwisko np. Nowak, takie wątpliwości mogą się niestety dość często pojawiać. Jednak w takich przypadkach urząd powinien być zainteresowany jako pierwszy to zauważyć  i wyłączyć takiego pracownika. Chociażby po to, aby uniknąć prowadzenia tego samego postępowania po raz drugi, w przypadku złożenia przez petenta odwołania od decyzji (stronniczość urzędnika będzie tu wystarczającym powodem).
    Z następnej części poradnika dowiesz się  jak prawidłowo napisać odwołanie od decyzji administracyjnej, co się z tym wiąże oraz gdzie możesz szukać skutecznej pomocy.