Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część VII. Sześcioletni Kajtek idzie do szkoły – czyli co nam niesie nowa reforma oświatowa

Właśnie przebrnąłem przez gąszcz wiadomości na temat wdrażanej reformy oświatowej. Proszę nie sądzić, że zrobiłem to w pełni dobrowolnie. Nie. Zmusiła mnie to tego moja ukochana żona oraz to, iż mój najmłodszy synek Kajtek, rzuca swoje dotychczasowe beztroskie przedszkolne życie i we wrześniu idzie do pierwszej klasy (z nowym tornistrem oraz z nową podstawą programową).
Pomimo, iż gros zmian w systemie oświaty wchodzi w życie już od 1 września tego roku, to w chwili obecnej wielu rodziców i nauczycieli ma nadal w tym temacie sporo wątpliwości. Dlatego też postanowiłem nieco podrążyć ten temat. Najpierw przeczytałem tekst jednolity znowelizowanej w dniu 19 marca br. ustawy o systemie oświaty oraz nowe rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (proponuje tę lekturę wszystkim osobom mającym problem z zaśnięciem – efekt 100%, lepszy od pigułek nasennych), następnie zanurzyłem się w lekturze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), a na zakończenie wykonałem telefon do Departamentu Prawnego MEN.

Co zatem się zmienia?

    Zmian jest wiele i w zależności od typu placówki oświatowej  zaczynają obowiązywać w różnym czasie (od 2009 do 2018r.).  Z istotniejszych zmian można wymienić:

 1. Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Dzieci 6-letnie od 1 września 2012r. będą musiały rozpocząć naukę 1 klasie szkoły podstawowej. W okresie pilotażowym, tj. w latach 2009-2011 (nie będzie to jeszcze obowiązek), decyzję o tym podejmą rodzice i dyrektor szkoły. Jednak, aby takie dziecko w okresie pilotażowym przyjąć do szkoły musi ono w roku poprzedzającym chodzić do przedszkola lub posiadać pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a szkoła powinna posiadać odpowiednie warunki organizacyjne do jego przyjęcia. Na marginesie dodam, że zdaniem znanych mi kilku pedagogów, nowa podstawa programowa dla 1 klasy nie różni się znacznie (jeżeli chodzi o stopień trudności) od programu realizowanego dotychczas przez tzw. zerówkę.
 2. Od 1 września 2009r. każdy pięciolatek ma prawo (a od 1 września 2011r. – już obowiązek) do odbycia bezpłatnego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), a gminy są zobowiązane zapewnić do tego odpowiednie warunki (jest to tzw. zadanie własne gminy). Ponadto, jeżeli droga do takiego najbliższego przedszkola jest dłuższa niż 3 km, gmina jest zobowiązana zapewnić dziecku bezpłatny transport i opiekę lub pokryć koszty przejazdu jeżeli taki dowóz zapewniają rodzice.
 3. Gminy będą mogły przekazywać szkoły innym podmiotom z ominięciem procesu likwidacyjnego, pod warunkiem, że:
  - uczy się w niej nie więcej niż 70 uczniów,
  - powiadomi 6 miesięcy wcześniej pracowników szkoły,
  - uzyska pozytywną opinię kuratora oświaty.
  Po przekazaniu (poprzedzonym uchwałą rady gminy/miasta) szkoła pozostanie nadal placówką publiczną, ogólnie dostępną i bezpłatną dla ucznia. Nowy podmiot nie może takiej szkoły zlikwidować, nadzór nad jakością nauczania pozostanie w rękach kuratora oświaty, a właścicielem majątku szkoły nadal będzie gmina. Od dnia przejęcia szkoły finansowanie jej oparte będzie o udzielane z budżetu gminy na każdego ucznia dotacje, co ma zapewnić bezpieczeństwo wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli.
 4. Możliwość realizowania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i szkolnego poza szkoła lub przedszkolem. Zezwolenie na nauczanie domowe rodzice mogą uzyskać po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a efekty tego kształcenia będzie sprawdzał raz w roku dyrektor podczas egzaminów kwalifikacyjnych.
 5. Dyrektor szkoły będzie odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnych programach nauczania całości podstawy programowej i podanie do wiadomości publicznej wykazu wybranych podręczników w terminie do 15 czerwca danego roku.
 6. W klasach I szkoły podstawowej i I gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie nowe podręczniki, zgodne z nową podstawą programową. Wykaz dopuszczonych podręczników jest dostępny na stronie internetowej MEN: www.reformaprogramowa.men.gov.pl.
 7. W różnym czasie będą wchodziły do stosowania nowe podstawy programowe:
  - w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych), I klasach szkoły podstawowej i I klasach gimnazjum i w szkołach policealnych  – od 1 września 2009r.
  - w klasach I liceum i technikum – od 1 września 2012r.
  - w klasach I uzupełniających liceum lub technikum – od 2015r.

    Jesteśmy po raz kolejny świadkami eksperymentu o nazwie reforma systemu oświaty. Nasi rządzący co kilka lat fundują nam liczne i niewiele wnoszące zmiany (nie licząc chaosu jaki temu towarzyszy). Pod hasłem REFORMA przemyca się różne, najczęściej kosmetyczne  zmiany, nie ruszając niejednokrotnie zepsutych fundamentów na których dany system się opiera. Czasami wywołane jest to naciskiem pewnych grup interesów, czasami aby odwrócić uwagę opinii publicznej od nabrzmiałych bieżących problemów, a czasami po to aby pozostawić po sobie jakiś trwały ślad. W wyniku tego mamy co kilka lat tzw. reformę, która przykładowo sztucznie wyodrębnia ze szkół podstawowych gimnazja, przedsiębiorcom zamiast uproszczenia systemu podatkowego oferuje rejestrację firmy w jednym okienku (choć jest to zabieg jednorazowy), a rolnikom co rok daje „prostsze” formularze na dopłaty bezpośrednie (w wyniku czego co roku popełniają w nich nowe błędy). Najgorsze w tym wszystkich jest to, że za koszty tych eksperymentów płacimy - z naszych podatków - my wszyscy.