Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 294695
Ilość wywołań: 516306
Stronę przegląda: 1 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3353 dni temu

[Animacja1]

Część XVIII. Brakuje mi na czynsz – czyli komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

Od roku borykamy się ze skutkami kryzysu. Wynagrodzenia zatrzymały się w miejscu, a bezrobocie znów pnie się w górę. Coraz częściej ludzie mają problemy z regularnym spłacaniem swych zobowiązań. Jeżeli również ciebie to dotyczy, sprawdź czy nie przysługuje ci z gminy dodatek mieszkaniowy.

Czy każdy może go otrzymać?

    Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych, czyli jest swego rodzaju dofinansowaniem czynszu. Aby go otrzymać trzeba spełniać łącznie trzy warunki dotyczące prawa do lokalu mieszkalnego, dochodu oraz wielkości zajmowanego mieszkania.

Zapewne muszę mieć małe mieszkanie i jeszcze mniejszy dochód?

    Prawo do tego dodatku przysługuje osobom posiadającym tzw. tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. najem, własność) oraz osobom zajmującym lokal bez tego tytułu, ale oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Ponadto, powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekroczyć: 35 mkw. na jedną osobę, 40 mkw. na dwie osoby, 45 mkw. na trzy osoby, 55 mkw. na cztery osoby, 65 mkw. na pięć osób, 70 mkw. na sześć osób, a dla każdej kolejnej osoby powierzchnię lokalu zwiększa się o 5 mkw.
    Ostatnim kryterium do spełnienia jest dochód brutto na osobę, który za ostatnie 3 miesiące nie może przekroczyć 125 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175 proc. w gospodarstwie jednoosobowym (ponieważ kwota najniżej emerytur wynosi obecnie 675,10 zł, to dochód ten wynosi odpowiednio 843,88 zł i 1.181,43 zł).

Czy ten dodatek gmina wypłaci mi automatycznie, czy muszę jak zwykle przedstawić stos dokumentów?

    Niestety prawo do tego świadczenia osoba zainteresowana musi udokumentować. Przede wszystkim należy złożyć wniosek wraz z deklaracją o uzyskiwanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy (często niezbędne formularze można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej urzędu). Ponadto, należy dołączyć zaświadczenia o zarobkach wszystkich członów gospodarstwa domowego oraz informację o wysokości opłat za mieszkanie (aneks czynszowy, itp.).

W jakim czasie i na jak długo można go otrzymać?

    Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zainteresowany powinien otrzymać w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dodatek ten jest przyznawany na okres sześciu miesięcy i płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Czy urząd może mnie sprawdzać?

    Gmina, przyznając dodatek mieszkaniowy, ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Robi to przede wszystkim po to, aby sprawdzić czy wykazywane w deklaracji dochody są prawdziwe. Jeżeli okaże się, że istnieje rażąca dysproporcja pomiędzy deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym gmina, odmawia przyznania dodatku.

Podsumowanie

    Kilka tygodni temu pojawił się na łamach GR Powiat dość odważny artykuł opisujący funkcjonowanie w gminie opieki społecznej. Myślę, że fakty tam przytaczane dla wielu z nas nie były dużym zaskoczeniem. Przecież gros z nas zna osobiście lub przynajmniej słyszało o ludziach, którzy cierpią na chorobę zwaną „alergią na pracę” i którzy nie rzadko leczą się (na koszt podatnika) lekarstwem zakupionym w pobliskim sklepie spożywczym.
    W naszym systemie demokratycznym większość ludzi chce, aby państwo troszczyło się o najsłabszych jej obywateli. Szkoda tylko, że z tej pomocy często korzystają ludzie żerujący na niedoskonałości tego systemu, a ci najsłabsi muszą z nimi stać w jednej kolejce.