Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część XIX. A może warto pomóc innym? – czyli jak założyć stowarzyszenie

Istnieje powszechny pogląd, że człowiek jest istotą stadną, bo bez innych żyć nie może, nie umie i nie chce. Jednak według badań psychologów ludzie są podzieleni mniej więcej po połowie na tych, którym faktycznie życie w grupie pasuje i na samotników spotykających się z innymi jak przyjdzie im na to ochota.  Bez względu na to do której połowy chcemy należeć, niewątpliwie wiele spraw skuteczniej załatwimy działając wspólnie. Aby być postrzeganym przez nasz Urząd jako pełnoprawny partner w dyskusji czasami warto założyć stowarzyszenie.

Czy każdy może założyć stowarzyszenie?

    Prawo do tworzenia stowarzyszeń mają pełnoletnie osoby, nie ubezwłasnowolnione i nie pozbawione praw publicznych. Natomiast członkiem stowarzyszenia (bez prawa głosu) może być za zgodą rodziców  również dziecko poniżej 16 roku życia, a małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą być nawet członkami zarządu (pod warunkiem, że większość zarządu stanowią osoby pełnoletnie).

Czy warto je założyć?

    Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy coś jednorazowo załatwić, czy też jest to zamierzenie wieloletnie. Jeżeli jest to jednorazowa sprawa to lepiej skorzystać z pomocy istniejącego już stowarzyszenia zajmującego się interesującą nas sprawą. Jeżeli jednak chcemy działać dłużej i znamy ludzi którzy chętnie przyłączą się do nas, to powołanie stowarzyszenia otworzy nam wiele nowych możliwości.

Czy każde stowarzyszenie jest takie same?

    Zasadniczo można stowarzyszenia podzielić na zwykłe i zarejestrowane (pełne). Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia zarejestrowanego i może być założone przez co najmniej 3 osoby. Aby je założyć należy sporządzić regulamin działalności, wybrać swego przedstawiciela (będzie on reprezentował stowarzyszenie) i przesłać zgłoszenie jego utworzenia do organu nadzorującego (zwykle jest to wydział spraw obywatelskich w starostwie powiatowym). Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego, w starostwie powiatowym nie zostanie wydany zakaz jego działalności (np. z powodu zapisów w regulaminie niezgodnych z prawem). Ponadto, założenie stowarzyszenia zwykłego (w przeciwieństwie do rejestrowanego) jest bezpłatne.

A stowarzyszenie zarejestrowane?

    Czasami stowarzyszenie zwykłe nie wystarczy do osiągnięcia zamierzonego celu. Stowarzyszenie zarejestrowane ma znacznie większe możliwości działania. Przede wszystkim może prowadzić działalność gospodarczą, z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną oraz może korzystać z ofiarności publicznej, przyjmować darowizny i korzystać z dotacji. Jednak procedura jego powołania jest dużo bardziej skomplikowana i niestety też kosztowna. Przede wszystkim stowarzyszenie takie musi opracować i uchwalić statut, a następnie wystąpić z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego o jego rejestrację. Koszt takiej rejestracji wynosi 1.000 zł, a ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kolejne 500 zł. Na marginesie, jeżeli chcemy, aby nasze stowarzyszenie mogło być dopuszczone do postępowań administracyjnych (np. w starciach z urzędem), najlepiej od razu napisać o tym w statucie.

Póki co poprzestaniemy chyba na zwykłym. Jak powinien wyglądać taki regulamin?

     Regulamin stowarzyszenia zwykłego może wyglądać następująco:

     REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO (wzór)

     Stowarzyszenie nosi nazwę ...................; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest ....... ( np. obszar  województwa).
  Siedzibą Stowarzyszenia jest ..................... (dokładny adres)
 2. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest … (podać dane osobowe łącznie z dokładnym adresem i numerem dowodu osobistego).
 3. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich
 7. Celem Stowarzyszenia jest:
      - działanie na rzecz ..................................
      - popularyzowanie wiedzy z dziedziny ..................... wśród społeczeństwa.
      - promocja i popieranie .......................................
      - ………………………………………………………
 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
      - organizowanie spotkań, wystaw oraz innych imprez,
      - współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
      - występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji  w przypadku........................,
      - wspieranie działań zmierzających do ...............................,
      - inne działania realizujące cele statutowe.

Podsumowanie

    Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że organizacja lub grupa ludzi z naszego sąsiedztwa działa jako stowarzyszenie. Czasami jest to jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, klub żeglarski, a czasami klub sportowy. W mojej gminie działa na zasadach stowarzyszenia klub sportowy Gryf Sicienko. Może nic wielkiego -  V liga, bardzo słaby sezon za nimi, ale i tak się cieszę, że to robią. Grają tak jak  potrafią i robią to również dla nas. A my powinniśmy zwłaszcza teraz ich wspierać, chociażby dlatego, że ciągle im się jeszcze chce i dlatego, że … to nasze chłopaki.