Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295936
Ilość wywołań: 517653
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

Część XXI. Mój sąsiad ma więcej hektarów, a płaci mniej ode mnie – czyli to i owo o podatku rolnym

Bez względu na wiek, płeć lub przekonania, wszystkich nas łączy jednaka niechęć do płacenia wysokich podatków.
Pomimo tego, z każdym rokiem obciążenia podatkowe rosną, bo państwo (lub gmina) uważa, że potrafi mądrzej wydać nasze pieniądze, gdyż wie lepiej co jest nam tak naprawdę potrzebne. W starożytnym Egipcie rolnikom zabierano część zbiorów. W wczesnym średniowieczu w ramach prawa książęcego chłopi płacili na rzecz państwa daniny  w naturze (m.in. w zbożu, miodzie, mięsie, futrach) i w formie rozmaitych posług. W chwili obecnej, poza podatkami pośrednimi takimi jak VAT i akcyza, rolnicy płacą podatek rolny.

Od jakiego gruntu muszę zapłacić podatek rolny?

    Podatek rolny płaci się za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez gminę) jako użytki rolne (w tym te zadrzewione bądź zakrzaczone), za wyjątkiem gruntów na których prowadzona jest działalność gospodarcza (inna niż rolnicza).

Ile wynosi ten podatek i jak go płacimy?

    Podatek ten wynosi równowartość 2,5 q (kwinala) żyta za 1 ha przeliczeniowy gruntów w ramach gospodarstwa rolnego lub – 5 q żyta za 1ha gruntów nietworzących takiego gospodarstwa (dotyczy bardzo małych gruntów do 1 ha). Wyjaśnienia wymaga pierwszy przypadek, w zakresie wyliczenia ilości hektarów przeliczeniowych. Ich wielkość uzależniona jest od powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych oraz okręgu podatkowego. Przelicznik powierzchni użytków rolnych wynosi:

 

Rodzaje użytków rolnych:
 
Grunty orne
 
 
Łąki i pastwiska
 
Okręgi podatkowe
 I
 
 II
 
 III
 
 IV
 
 I
 
 II
 
 III
 
 IV
 
Klasy UR
 Przeliczniki
I
 
 1,95
 
 1,80
 
 1,65
 
 1,45
 
 1,75
 
 1,60
 
 1,45
 
 1,35
 
II
 
 1,80
 
 1,65
 
 1,50
 
 1,35
 
 1,45
 
 1,35
 
 1,25
 
 1,10
 
IIIa
 
 1,65
 
 1,50
 
 1,40
 
 1,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,25
 
 1,15
 
 1,05
 
 0,95
 
IIIb
 
 1,35
 
 1,25
 
 1,15
 
 1,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVa
 
 1,10
 
 1,00
 
 0,90
 
 0,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,75
 
 0,70
 
 0,60
 
 0,55
 
IVb
 
 0,80
 
 0,75
 
 0,65
 
 0,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
 0,35
 
 0,30
 
 0,25
 
 0,20
 
 0,20
 
 0,20
 
 0,15
 
 0,15
 
VI
 
 0,20
 
 0,15
 
 0,10
 
 0,05
 
 0,15
 
 0,15
 
 0,10
 
 0,05
 

    Uwaga: sady przelicza się wg wskaźników dla gruntów ornych, z tym, że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
    Na marginesie dodam, że wszystkie gminy powiatu bydgoskiego zostały zakwalifikowane do pierwszego okręgu podatkowego.
    Podatek ten płaci się w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Jego wysokość urząd gminy wylicza na podstawie informacji złożonej przez podatnika. Informacje te należy złożyć w terminie 14 dni (np. od daty nabycia) na formularzu wg wzoru uchwalonego przez radę danej gminy (miasta).
    Podatek rolny dla 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (czyli równowartość 2,5 q żyta) wynosił: w 2005r. – 94,17 zł, w 2006r. – 69,70 zł, w 2007r. – 88,80 zł, w 2008r. – 145,73 zł i w 2009r. – 139,50 zł. W przyszłym roku, tj. 2010 podatek ten ma wynieść 85,25 zł za 1ha przeliczeniowy gruntów (komunikat Prezesa GUS z 19.10.2009r.). Jednak każda gmina sama decyduje o jego wysokości i ma możliwość co roku obniżyć podane powyżej wartości maksymalne tego podatku. Przykładowo, w przyszłym roku w gminie Sicienko wysokość tego podatku będzie niższa od wartości maksymalnej o 25 groszy i wyniesie 85 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Przykład

    Posiadasz w gminie Sicienko 10 ha ziemi, w tym gruntów ornych klasy II – 3 ha, klasy IIIa – 2 ha oraz łąkę klasy IV – 5 ha. Po wyliczeniu uzyskamy 15,15 ha przeliczeniowych (3 ha x 1,80 + 5 ha x 1,65 + 2 ha x 0,75).

Coś na osłodę lub na otarcie łez?

    Bardzo proszę. Są też liczne ulgi i zwolnienia, szczegółowo opisane w rozdziale 4 ustawy o podatku rolnym. Z najpopularniejszych można wymienić zwolnienie:
 - użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
 - nabytych gruntów do powierzchni 100 ha, pod warunkiem, że nabycie nie nastąpiło od najbliższego krewnego (np. rodzica, dziadków, zięcia). Zwolnienie to obowiązuje przez okres 5 lat, po czym w 6 roku stosuje się ulgę w wysokości 75 proc., a w 7 roku – w wysokości 50 proc.
- gruntów powstałych z zagospodarowania nieużytków (czas zwolnienia taki jak powyżej).
    Jeżeli modernizujemy swoje gospodarstwo, warto również zainteresować się ulgą inwestycyjną. Ulga ta dotyczy wydatków poniesionych na:
- budowę lub modernizację budynków inwentarskich bądź obiektów służących ochronie środowiska (np. przydomowa oczyszczalnia);
- zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych (lub zaopatrzenia w wodę), urządzeń do produkcji energii naturalnej.
    Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji, w wysokości 25 proc. udokumentowanych kosztów (do kosztów wlicza się również VAT), na okres do 15 lat, pod warunkiem, że wydatki nie zostały sfinansowane ze środków publicznych (np. dotacji z UE).

Zamiast podsumowania – życzenia

    Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę wszystkim czytelnikom wszelkiej pomyślności, minimalnych obciążeń podatkowych oraz samych pozytywnych doznań podczas załatwiania spraw urzędowych.