Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część IV. Czy Państwo pomoże mi w remoncie lub budowie domu? – czyli jak uzyskać zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

Państwo teoretycznie zainteresowane jest wspieraniem budownictwa mieszkaniowego, bo wydatki z tym związane sprzyjają rozwojowi gospodarki. Dzięki temu PKB rośnie, a wraz z nim rosną także wpływy do budżetu państwa. Jednak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat hojność Państwa  znacznie się zmniejszyła. Przerabialiśmy już dużą ulgę budowlaną (odpisywaną najpierw od dochodu, a później mniej korzystnie od podatku), ulgę remontową, ulgę na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, ulgę odsetkową (część osób jeszcze ją kontynuuje), a obecnie pozostaje nam zwrot VAT za materiały budowlane.

Kto może skorzystać z takiego zwrotu VAT?

Na zwrot mogą liczyć osoby, które wydały pieniądze na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych na budowę  (rozbudowę) swojego domu lub remont mieszkania (budynku), ale jednocześnie nie są przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku VAT. Osoby te muszą posiadać tzw. tytuł prawny do remontowanego mieszkania, budynku (np. własność, najem, dzierżawa), a jeżeli budują dom – powinny okazać się pozwoleniem na budowę. Uwaga, aby uzyskać taki zwrot nie trzeba być podatnikiem rozliczającym się z podatku PIT z urzędem skarbowym. Na taki zwrot (w przeciwieństwie do poprzednich ulg) może liczyć również osoba będąca rolnikiem, a nawet „bezrobotna”.

Czy od wszystko co kupię otrzymam taki zwrot?

Zwrot obejmuje tylko te zakupy materiałów, na które z dniem wejścia Polski do UE, tj. od 1 kwietnia 2004r., wzrosła stawka podatku VAT z 7 proc. na 22 proc. i które zostały wymienione w wykazie będącym załącznikiem do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. (w wykazie tym nie ma np. farb, gdyż już przed 1.04.2004r. obłożone były 22. proc. stawką VAT). Wykaz ten jest obszerny i zawiera 170 pozycji różnych towarów wraz z przypisanymi do nich symbolami PKWiU. Po tych właśnie symbolach, otrzymując przy zakupie fakturę, ustalisz czy dany towar kwalifikuje się do otrzymania zwrotu VAT (różnicy pomiędzy 7, a 22 proc.).

Czy są jakieś limity ograniczające wysokość zwrotu?

Tak. Limit dotyczy okresów pięcioletnich i uzależniony jest od tego czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli wymaga to limit ten wynosi w I kwartale 2010r. – 32.558 zł, natomiast jeżeli nie wymaga pozwolenia na budowę (bo przeprowadzamy np. remont) to limit ten wynosi 13.954 zł. W przypadku, gdy korzystałeś wcześniej z ulg mieszkaniowych limity te wynoszą odpowiednio 26.372 zł i 11.302 zł. Wysokość tych limitów zmienia się co kwartał i jest uzależniony od wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni ogłaszanej przez GUS. Natomiast sama kwota zwrotu wynosi 68,18 proc. kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych (jeżeli korzystałeś wcześnie z ulg mieszkaniowych to 55,23 proc.).

Przykład

Przeprowadziłeś remont mieszkania wymieniając część instalacji i kładąc nowe posadzki. Zakup materiałów wyniósł cię 25.000 zł. Przeglądając fakturę po fakturze ustaliłeś (po symbolu PKWiU), że nie wszystkie zakupione materiały budowlane ujęta zostały również na ww. wykazie (a tylko od takich przysługuje zwrot). Po ich wyłączeniu wartość ta obniżyła ci się do kwoty 20.000 zł. Od tej kwoty wartość samego VAT-u wyniesie 4.400 zł. Zakładając, że wcześniej nie korzystałeś z ulg mieszkaniowych kwota zwrotu wyniesie 3.000 zł (68,18 proc. x 4.400 zł) i mieścić się będzie w pięcioletnim limicie wynoszącym 13.954 zł.

Jakie dokumenty muszę przygotować?

Do otrzymania takiego zwrotu potrzebny będzie przede wszystkim wniosek złożony do urzędu skarbowego (wzór takiego wniosku wraz z załącznikami możesz znaleźć m.in. za pośrednictwem strony: www.piotr-chudzynski.pl, zakładka „Wzory pism i dokumentów”). Do wniosku należy załączyć kopie: faktur, pozwolenia na budowę (jeżeli było wydane) lub tytułu prawnego do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, umowa najmu) jeżeli przeprowadzałeś remont.

Czy pieniądze otrzymam „od ręki”?

Urząd Skarbowy na wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu VAT ma 6 miesięcy. Po otrzymaniu takiej decyzji pieniądze powinieneś otrzymać w ciągu 25 dni. Jeżeli twój wniosek jest „bez zarzutu” urząd może odstąpić od wydawania decyzji i w owym termin 6 miesięcy wypłacić należne pieniądze. Forma wypłaty uzależniona będzie od twojej dyspozycji złożonej we wniosku i może odbyć się w kasie lub za pośrednictwem poczty bądź banku.

Podsumowanie

Zapytasz teraz: czy nie prościej byłoby od razu płacić 7 proc. VAT-u i nie produkować całej tej sterty dokumentów? Oczywiście, że byłoby prościej, a przede wszystkie znacznie taniej. Przecież później te tysiące wniosków musi „obrobić” całkiem spora grupa specjalnie w tym celu zatrudnionych urzędników. W ten sposób Państwo „walczy z bezrobociem”, a przy okazji napędza klientów doradcom podatkowym i biurom rachunkowym. I gdzieś na samym końcu tego łańcuszka stoi zmęczony obywatel, i zastanawia się – czy na pewno w tym wszystkim chodziło o to by mu pomóc.