Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część VI. Zbliża się okres corocznego PIT-olenia – czyli z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać

Idzie wiosna, robi się coraz cieplej, a zatem lada moment rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, a „nierolnicy” deklaracje podatkowe tzw. PIT-y.  Rozliczanie podatków dla większości normalnych ludzi jest zajęciem zaliczanym do grupy „wielce nieprzyjemnych” (i tego nastawienia nie będę starał się zmienić). Natomiast chciałbym się skupić na działaniu zmierzającym do obniżenia wysokości płaconego podatku. A zatem porozmawiamy o przysługujących nam ulgach podatkowych.  

Limity za 2009r.

W rozliczenie za 2009r. osoby zarabiające rocznie poniżej 85.528 zł zapłacą podatek w wysokości 18 proc. pomniejszony o kwotę 556,02 zł, a osoby o dochodach przewyższających ten próg (czyli zarabiający nieco powyżej 7 tys. zł miesięcznie) zapłacą 14.839,02 zł podatku plus 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł. Roczny dochód nie przekraczający kwoty 3.091 zł jest wolny od podatku. Koszty uzyskania przychodu dla osoby pracującej:

- w jednym zakładzie pracy i niedojeżdżającej wynosi 111,25 zł/m-c i 1.335 zł/rok, a jeżeli dojeżdża do pracy 139,06 zł/m-c i 1.668,72 zł/rok;

- w kilku zakładach pracy i niedojeżdżającej wynosi 2.002,05 zł/rok, a jeżeli dojeżdża do pracy 2.502,56 zł/rok.

Masz dziecko – masz ulgę

Obecnie ulga prorodzinna (na dzieci) jest najpopularniejszym odliczeniem podatkowym. Na każde dziecko możemy odpisać od podatku 1.112,04 zł. Ulga przysługuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia oraz na młodzież uczącą się do 25. roku życia (jeżeli roczne dochody tej młodzieży nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, czyli 3.091 zł). Niestety zmieniły się od 2009r. zasady korzystania z tej ulgi w przypadku nabycia lub utraty prawa do ulgi w trakcie roku. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik „wychowywał” dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje 1/12 ulgi. Przykładowo, jeżeli Pani Anna urodziła dziecko w miesiącu wrześniu (nie ma znaczenia dzień miesiąca) to przysługuje jej ulga w wysokości 4/12, tj. 370,68 zł. Poza tym, ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dobrze być nowoczesnym – ulga za Internet

Coraz więcej spraw załatwiamy za pośrednictwem Internetu, np. robimy zakupy, przelewy bankowe, rozmawiamy z kolegą z klasy, bądź szukamy dobrego lekarza. W stosunku do firm, panuje nawet pogląd, że jeżeli nie ma jej w Internecie to najprawdopodobniej firma w ogóle nie istnieje. Jednak z całą pewnością istnieje ulga za wydatki poniesione za dostęp do Internetu. Ulga ta  wynosi na osobę 760 zł. Zatem każdy z małżonków może odliczyć od dochodu maksymalnie do 760 zł pod warunkiem, że posiada wystawioną na swoje imię i nazwisko fakturę VAT. Zatem, jeżeli wartość wszystkich zgromadzonych w 2009r. faktur za Internet wyniesie np. 1200 zł, ale będą wystawione tylko na jednego z małżonków, to będą mogli odliczyć tylko jedną ulgę, czyli 760 zł (dlatego warto zawczasu zadbać o wystawianie faktur na obojga małżonków).

Hojność popłaca – ulga od darowizn

Niezmiennie darowizny na szlachetne cele można odliczać (od dochodu) w wysokości do 6 proc. rocznego dochodu. Limit ten nie obowiązuje darowizn na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej (hospicjum, noclegownia) Kościołów. W tym przypadku możemy odliczyć każdą wartość przekazanej darowizny. Podczas przekazywania darowizny należy zwrócić uwagę, aby pieniądze były przekazywane za pośrednictwem rachunku bankowego, gdyż urząd skarbowy będzie honorował tylko bankowe dowody wpłaty (zaświadczenia wystawione przez obdarowanego nie wystarczą).

Dla niepełnosprawnych - ulga rehabilitacyjna

Ulga ta przysługuje osobom niepełnosprawnym lub posiadającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (jeżeli ich dochody nie przekraczają 9.120 zł). Warunkiem do skorzystania z tej ulgi jest posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty z powodu niepełnosprawności. W ramach tej ulgi można również odliczać:

- wydatki na zakup leków – dotyczy tylko tych wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Przykładowo, jeżeli Pani Ewa w maju wydała 400 zł, a w lipcu 80 zł to przysługuje jej odliczenie tylko za maj w wysokości 300 zł.

- wydatki na opłacenia przewodników osób niewidomych (I i II grupy inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchy (I grupa). Limit roczny w tym przypadku wynosi 2.280 zł.

- wydatki na utrzymanie samochodu osobowego, który służy do przewozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Auto musi być własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa. Ulga przysługuje również podatnikowi mającemu na utrzymaniu taką osobę lub dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. Roczny limit odliczenia wynosi 2.280 zł (tego wydatku nie trzeba udokumentować).

Podsumowanie

Pisarz brytyjski Terry Pratchett zwykł mawiać: „Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku”. Faktycznie system podatkowy jest skomplikowany, nie zawsze uczciwy, a co gorsza raczej nie zachęca obywatela do legalnej aktywności gospodarczej. Do tego dochodzi jeszcze u wielu podatników brak dostatecznej motywacji do płacenia wyższych podatków niż np. jego sąsiedzi od 10 lat żyjący z opieki społecznej. Przeciętny obywatel nie czuje, że dzięki podatkom dostaje coś wymiernego w zamian, np. opiekę zdrowotną na dobrym poziomie lub poczucie bezpieczeństwa. Jednak w skali mikro tj. gminy, płacony podatek PIT ma bardzo duże znaczenie, gdyż ok. 37 proc. tego podatku wraca do budżetu gminy. To w dużej mierze dzięki tym pieniądzom gminy mogą budować drogi lub remontować szkoły. Dlatego, każda roztropna władza gminna powinna być bardzo zainteresowana osiedlaniem się, na swoim terenie, ludzi płacących podatki, by żyło się nam wszystkim lepiej.