Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295936
Ilość wywołań: 517653
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

Część VIII. Samochód dostałem od dziadka – czyli jakie są zasady płacenia podatku od spadków i darowizn

Zdarza się, że otrzymujemy od rodziców znaczną kwotę pieniędzy lub stajemy się właścicielami domu po zmarłej babci. Wtedy wstępuje w nas niepokój i wątpliwość czy nie powinniśmy się tym majątkiem podzielić z fiskusem. Aby nieco poznać tegoż wilka (który mógłby być nie taki straszny jak go malują) przeanalizujemy część wątpliwości pojawiających się wraz z otrzymaniem spadku lub darowizny.

Dziadek odszedł, a ja nie wiem czy mogę nadal mieszkać w jego domu

Jeżeli właśnie stałeś się spadkobiercą masz 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. W przypadku, gdy w tym czasie nie złożysz takiego oświadczenia, będzie to równoznaczne z jego przyjęciem. Jednak lepiej wykorzystać tę możliwość, gdyż bywa tak, że ów dziadek miał więcej długów niż wynosi jego cały majątek i wtedy przyjęcie takiego spadku mogłoby bardzo skomplikować ci życie. Oświadczenie to możesz złożyć w sądzie (rzadziej przed notariuszem), w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie nabycia spadku. Postępowanie takie uruchamiane jest na wniosek, który składasz we właściwym sądzie (uzależnionym od miejsca zamieszkania tegoż dziadka, a nie twoim) i kończy się wydaniem postanowienia przez sąd. Jednak, aby uzyskać to postanowienie należy złożyć wniosek o jego wydanie, gdyż w przypadku postępowań sądowych doręczenie takich dokumentów odbywa się na wniosek strony (zainteresowanego).

Czy muszę zapłacić jakiś podatek?

Od podatku od spadków i darowizn zwolnione jest dziedziczenie przez najbliższych członków rodziny, czyli małżonka, zstępnych (syna, córkę, wnuki), wstępnych (ojca, matkę, dziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę (uwaga: wśród najbliższych członków rodziny nie ma teściów, zięcia i synowej). Zwolnienie przysługuje jeżeli w ciągu 6 miesięcy (czas liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyci spadku lub otrzymania darowizny) złożysz w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (np. nieruchomości). Zgłoszenie to składa się na druku SD-Z2 dostępnym w urzędach skarbowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Należy uważać, bo spóźnienie się ze zgłoszeniem powoduje utratę zwolnienia i konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn na ogólnych zasadach.

A jeżeli darczyńcą jest daleki krewny?

Jeżeli spadek lub darowiznę otrzymałeś od kogoś spoza uprzywilejowanego grona najbliższych krewnych (lub gdy spóźniłeś się ze złożeniem zgłoszenia SD-Z2), a wartość spadku lub darowizny jest znaczna (większa od poniższych kwot) będziesz musiał zapłacić podatek. Z podatku zwolniona będzie jedynie osoba, która otrzymała spadek (lub darowiznę) o wartości nie przekraczającej:

- 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej;

- 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do II grupy podatkowej;

- 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do III grupy podatkowej.

W I grupie podatkowej są wszyscy wyżej wymienieni członkowie najbliższej rodziny oraz dodatkowo teściowie, zięć i synowa. W II grupie jest dalsza rodzina np. siostrzeniec, bratanek, wuj, ciotka, mąż siostry, brat żony, mąż siostry męża lub żona wnuka. W III grupie są wszystkie pozostałe osoby nie zaliczone do I lub II grupy. Opodatkowaniu podlega czysta wartość nabytego spadku (po potrąceniu długów). Przy obliczeniu wartości dolicza się wszystkie wcześniej otrzymane - w ostatnich 5 latach - od spadkodawcy (darczyńcy) darowizny.

Ile wynosi podatek?

Podatek od spadków i darowizn liczony jest wg poniższej skali:

 

Kwoty nadwyżki
w zł

Podatek wynosi

ponad

do

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10278

3%

10278

20556

308 zł 30 gr. i 5% od nadwyżki ponad 10278 zł

20556

 

822 zł 20 gr. i 7% od nadwyżki ponad 20556 zł

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10278

7%

10278

20556

719 zł 50 gr. i 9% od nadwyżki ponad 10278 zł

20556

 

1644 zł 50 gr. i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10278

12%

10278

20556

1233 zł 40 gr. i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł

20556

 

2877 zł 90 gr. i 20% od nadwyżki ponad 20556 zł

 

Przykład

Siostrzeniec (II grupa podatkowa) otrzymał w ramach darowizny samochód dostawczy o wartości 33.000 zł (wcześniej od tej osoby na przestrzeni 5 lat nie otrzymał innej darowizny). Kwota wolna od podatku w II grupie podatkowej wyniesie 7.276 zł, zatem do opodatkowania pozostaje nam kwota 25.724 zł. Podatek wyniesie: 1644,50 zł + (5.168 zł x 12%) = 2.265 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Wpłacając podatek muszę wypełnić jakąś deklarację?

Tak. W terminie 1 miesiąca od otrzymania darowizny lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku musisz złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie SD-3. Do zeznania musisz także dołączyć dokumenty opisujące przedmiot spadku lub darowizny, np. odpis księgi wieczystej, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenie o wysokości oszczędności. Na koniec nie zapomnij wziąć potwierdzenie złożenia zeznania.

Podsumowanie

Przez wiele lat podatek od spadków i darowizn był kością niezgody na linii ekonomiści – Ministerstwo Finansów. Działo się to za sprawą podwójnego opodatkowania czystego majątku (za ten sam majątek podatek płacił pierwszy raz np. ojciec, a drugi raz jego syn). Przełom nastąpił dopiero 1 stycznia 2007r., kiedy to w wyniku nowelizacji ustawy, wyłączono z płacenia tego niemoralnego haraczu najbliższych członków rodziny darczyńcy (spadkodawcy). Negatywnym skutkiem tej hojności ustawodawcy było zubożenie kas gminnych (do których wcześniej wpływały te podatki) i brak przyznania gminom  jakichkolwiek rekompensat. Pomimo tego i tak tę decyzję należy uznać za dobrą, wręcz przełomową.