Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295822
Ilość wywołań: 517529
Stronę przegląda: 2 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Debata nt. farm wiatrowych - wnioski

W dniu 8 czerwca w Wojnowie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie "Nasza Gmina Sicienko", debata nt. Farmy wiatrowe w gminie Sicienko – szansa czy zagrożenie.
Udział w niej wzięli radni gminy, wójt, starosta, przedstawiciele spółki wiatrowej, specjaliści oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Debata miała przede wszystkim dać odpowiedź – czy powinny powstać w naszej gminie elektrownie wiatrowe; co zyskamy bądź co stracimy, gdy się pojawią oraz jaki będzie miało to wpływ na jakość życia mieszkańców gminy Sicienko.
Stowarzyszenie podjęło się jej organizacji z uwagi
na:

  • niepokój mieszkańców spowodowany brakiem informacji ze strony władz gminy na ten temat, 
  • zakończenie kilka miesięcy temu prac na projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium gmina zaplanowała lokalizację wiatraków w odległości 500 m od najbliższych zabudowań, pomimo, iż nawet w wytycznych marszałka województwa minimalna odległość ustalona została na poziomie 1000 m.

W trakcie debaty przeważały krytyczne głosy co do zasadności budowy takiej farmy, z uwagi na: negatywny wpływ na zdrowie (na ten temat  fachowo i żywiołowo wypowiadał się, widoczny obok na zdjęciu, Szef Katedry Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy prof. Bronisław Grzegorzewski), dużą uciążliwość (głównie hałas), znaczne obniżenie wartości działek oraz zniechęcenie inwestorów do budowy domów w gminie o krajobrazie przemysłowym (plan był, że stanie u nas ok. 45 wiatraków o wysokości wraz ze śmigłem 160 m – należy dodać, że największa farma wiatrowa w Polsce zlokalizowana w gm. Margonin liczy ok. 60 takich wiatraków).

Wymiernym owocem dwugodzinnej debaty była deklaracja wójta o wycofaniu się gminy Sicienko z pomysłu lokalizacji na jej terenie farm wiatrowych.