Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295829
Ilość wywołań: 517538
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3407 dni temu

[Animacja1]

Odpowiedź Stowarzyszenia Nasza Gmina Sicienko na pismo wójta dotyczące kondycji finansowej gminy

Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko” w odpowiedzi na informacje przekazane przez Wójta Gminy Sicienko informuje, że trudno polemizować z argumentami, które nie opierają się na dokumentach budżetowych. Zgodnie z najnowszą uchwałą budżetową (XLVII/335/10 z 30.06.2010r.) sytuacja finansowa naszej gminy przedstawia się następująco:
1) na koniec 2009r. gmina była zadłużona na 4,8 mln zł, a na koniec 2010r. planuje zwiększyć zadłużenie do 6,4 mln zł – co stanowi 26,3% (a nie 17,79%) wszystkich dochodów  i aż 68,8% dochodów własnych (czyli tego co gmina sama „zarabia”);

2) wartość programów inwestycyjnych na 2010r. wynosi 3,15 mln zł, a wartość planowanych do wzięcia w 2010r. kredytów i pożyczek to kwota 2,56 mln zł.

Chcemy w tym miejscu dodać, że jeżeli w najbliższym okresie Gmina Sicienko utrzyma aktualne tempo zadłużania i bierność w zwiększaniu dochodów własnych to za kilka lata stanie na krawędzi bankructwa, co spowoduje ogromne cięcia wydatków z likwidacją części podległych placówek włącznie. Aby do tego nie dopuścić należy pilnie przyjąć wieloletni (realny) plan stopniowego obniżenia zadłużenia oraz zwiększenia dochodów własnych gminy. Jeżeli gmina na spłatę długów (wraz z odsetkami) przeznaczałaby co roku 1 mln zł to „na zero” wyszlibyśmy za ok. 8 lat.

W odpowiedzi wójta pojawia się także taki argument – cytujemy: „Należy również zaznaczyć, że obecny stopień zadłużenia gminy w dużej części wynika właśnie z aktywności gminy w pozyskiwaniu środków unijnych”. Naszym zdaniem, jeżeli ceną tak rozumianej „aktywność gminy w pozyskiwaniu środków unijnych” jest bardzo wysokie zadłużenie gminy to lepiej by było, aby gmina skierowała swą aktywność w te dziedziny życia gminy, w których ma szanse na przyzwoite wyniki. Należy chyba w tym miejscu przypomnieć, że
„osiągnięcia” Gminy Sicienko wyglądają tu bardzo mizernie, bo w pozyskiwaniu środków unijnych (wg rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”) na 144 gminy naszego województwa Sicienko zajmowało w 2008r. – 127 pozycję, a w 2009r. – 134 pozycję! Wydaje nam się, że przyzwoitość nakazuje, aby raczej nie chwalić się takimi „osiągnięciami”.

Ponadto, w swojej odpowiedzi wójt prezentuje „historyczne” i nieporównywalne (przez różny na przestrzeni ostatnich lat poziom dotacji z budżetu państwa) informacje co do wysokości dochodów gminy. W naszym przekonaniu Gmina Sicienko w ostatnich latach nie radzi sobie w zwiększeniu dochodów własnych pomimo, że ma bardzo dogodne warunki lokalizacyjne, porównywalne z Osielskiem.  Aby jednak nasz mieszkaniec mógł sam sobie wyrobić zdanie na temat zamożności gminy poniżej prezentujemy porównanie gmin sąsiadujących ze sobą, tj. Osielska i Sicienka, które miały pięć lat temu podobną liczbę mieszkańców – ok. 9 tys. W tabeli prezentowane są też dochody własne (czyli dochody wypracowane przez gminy, bez państwowych dotacji i subwencji) oraz najważniejszy ich element – dochód z udziału w  podatku PIT (37% podatku od każdego mieszkańca wraca do budżetu gminy). Na szczęście liczby nigdy nie kłamią, dlatego łatwo można porównać wyniki tych dwóch gmin i zauważyć, że:
w tym roku Osielsko wypracuje dochód własny w wysokości 29,3 mln zł, a Sicienko – 9,3 mln zł, czyli różnica wynosi aż 20 mln zł,
• przez ostatnie 5 lat ich dochody wzrosną o 13,4 mln zł, a nasze o 2,5 mln zł,
• aż 69% budżetu Sicienka to dotacje i subwencje, a w Osielsku stanowią one zaledwie 39%. Niestety ta niekorzystna dla nas struktura wynika z wieloletniej bierności gospodarczej gminy Sicienko i przez nią właśnie dalsze zadłużanie gminy jest szczególnie niebezpieczne.
Dlaczego? Może to przypadek? A może jednak inaczej rozumiana „aktywność gminy” lub jak kto woli po prostu pracowitość?
                                                     Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”Porównanie dochodów gmin  (kliknij aby powiększyć)