Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: Xxxxx

Ale ci ludzie tego wójta są nachalni!!!!! Nie chciałem im otworzyć dzwi, bo nie miałem przyjemność z nimi rozmawiać, a tym bardziej tego kalendarza do niczego mi przydatnego, to tak długo stali pod drzwiami, aż wyjdę na zewnątrz!!!!! Nie źle musiał im na "wtykać" do tych głów, że tak desperacko podc . . .
Ilość odwiedzin: 271620
Ilość wywołań: 488890
Stronę przegląda: 11 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3163 dni temu

[Animacja1]

Odpowiedź Stowarzyszenia Nasza Gmina Sicienko na pismo wójta dotyczące kondycji finansowej gminy

Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko” w odpowiedzi na informacje przekazane przez Wójta Gminy Sicienko informuje, że trudno polemizować z argumentami, które nie opierają się na dokumentach budżetowych. Zgodnie z najnowszą uchwałą budżetową (XLVII/335/10 z 30.06.2010r.) sytuacja finansowa naszej gminy przedstawia się następująco:
1) na koniec 2009r. gmina była zadłużona na 4,8 mln zł, a na koniec 2010r. planuje zwiększyć zadłużenie do 6,4 mln zł – co stanowi 26,3% (a nie 17,79%) wszystkich dochodów  i aż 68,8% dochodów własnych (czyli tego co gmina sama „zarabia”);

2) wartość programów inwestycyjnych na 2010r. wynosi 3,15 mln zł, a wartość planowanych do wzięcia w 2010r. kredytów i pożyczek to kwota 2,56 mln zł.

Chcemy w tym miejscu dodać, że jeżeli w najbliższym okresie Gmina Sicienko utrzyma aktualne tempo zadłużania i bierność w zwiększaniu dochodów własnych to za kilka lata stanie na krawędzi bankructwa, co spowoduje ogromne cięcia wydatków z likwidacją części podległych placówek włącznie. Aby do tego nie dopuścić należy pilnie przyjąć wieloletni (realny) plan stopniowego obniżenia zadłużenia oraz zwiększenia dochodów własnych gminy. Jeżeli gmina na spłatę długów (wraz z odsetkami) przeznaczałaby co roku 1 mln zł to „na zero” wyszlibyśmy za ok. 8 lat.

W odpowiedzi wójta pojawia się także taki argument – cytujemy: „Należy również zaznaczyć, że obecny stopień zadłużenia gminy w dużej części wynika właśnie z aktywności gminy w pozyskiwaniu środków unijnych”. Naszym zdaniem, jeżeli ceną tak rozumianej „aktywność gminy w pozyskiwaniu środków unijnych” jest bardzo wysokie zadłużenie gminy to lepiej by było, aby gmina skierowała swą aktywność w te dziedziny życia gminy, w których ma szanse na przyzwoite wyniki. Należy chyba w tym miejscu przypomnieć, że
„osiągnięcia” Gminy Sicienko wyglądają tu bardzo mizernie, bo w pozyskiwaniu środków unijnych (wg rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”) na 144 gminy naszego województwa Sicienko zajmowało w 2008r. – 127 pozycję, a w 2009r. – 134 pozycję! Wydaje nam się, że przyzwoitość nakazuje, aby raczej nie chwalić się takimi „osiągnięciami”.

Ponadto, w swojej odpowiedzi wójt prezentuje „historyczne” i nieporównywalne (przez różny na przestrzeni ostatnich lat poziom dotacji z budżetu państwa) informacje co do wysokości dochodów gminy. W naszym przekonaniu Gmina Sicienko w ostatnich latach nie radzi sobie w zwiększeniu dochodów własnych pomimo, że ma bardzo dogodne warunki lokalizacyjne, porównywalne z Osielskiem.  Aby jednak nasz mieszkaniec mógł sam sobie wyrobić zdanie na temat zamożności gminy poniżej prezentujemy porównanie gmin sąsiadujących ze sobą, tj. Osielska i Sicienka, które miały pięć lat temu podobną liczbę mieszkańców – ok. 9 tys. W tabeli prezentowane są też dochody własne (czyli dochody wypracowane przez gminy, bez państwowych dotacji i subwencji) oraz najważniejszy ich element – dochód z udziału w  podatku PIT (37% podatku od każdego mieszkańca wraca do budżetu gminy). Na szczęście liczby nigdy nie kłamią, dlatego łatwo można porównać wyniki tych dwóch gmin i zauważyć, że:
w tym roku Osielsko wypracuje dochód własny w wysokości 29,3 mln zł, a Sicienko – 9,3 mln zł, czyli różnica wynosi aż 20 mln zł,
• przez ostatnie 5 lat ich dochody wzrosną o 13,4 mln zł, a nasze o 2,5 mln zł,
• aż 69% budżetu Sicienka to dotacje i subwencje, a w Osielsku stanowią one zaledwie 39%. Niestety ta niekorzystna dla nas struktura wynika z wieloletniej bierności gospodarczej gminy Sicienko i przez nią właśnie dalsze zadłużanie gminy jest szczególnie niebezpieczne.
Dlaczego? Może to przypadek? A może jednak inaczej rozumiana „aktywność gminy” lub jak kto woli po prostu pracowitość?
                                                     Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”Porównanie dochodów gmin  (kliknij aby powiększyć)