Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295822
Ilość wywołań: 517529
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Odpowiedź Stowarzyszenia Nasza Gmina Sicienko na temat dzierżawy pałacyku za 2,50 zł/1m2

W odpowiedzi na list Państwa Gutowskich chcemy przypomnieć dlaczego powstało Stowarzyszenie Nasza Gmina Sicienko. Stowarzyszenie powstało m.in. po to, aby przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i propagować idee jawności życia publicznego (§ 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 naszego statutu). Wcześniejsza sprawa wejścia Sicienka do spółki wodno-kanalizacyjnej na skrajnie niekorzystnych warunkach (naszym zdaniem) zakończona wygranym przez naszych działaczy referendum pokazała, że łatwiej byłoby nam działać, gdybyśmy występowali jako stowarzyszenie. Działania stowarzyszenia nie są skierowane przeciwko żadnej firmie, a w tym i firmie Państwa Gutowskich. Zwłaszcza, że doceniamy dotychczasowe zaangażowanie tejże Firmy w życie społeczne naszej gminy. Jednak dostęp do nieruchomości gminnym dla każdego przedsiębiorcy lub mieszkańca musi odbywać się na równych i przejrzystych zasadach. Niestety dostęp do dzierżawy lokali położonych w Mochlu Nr 60  (56,72 m2 po ośrodku zdrowia i 35,77m2) naszym zdaniem nie odbywał się na warunkach rynkowych. Oferta dzierżawy lokalu po ośrodku zdrowia nie została upubliczniona przez wójta w sposób wymagany przez art. 35 ustawy o nieruchomościach, tj. nie zamieszczono na stronie internetowej urzędu, do publicznej wiadomości, na 21 dni wykazu opisującego przeznaczony do dzierżawy lokal (w tym cenę dzierżawy, jak przypuszczamy w wysokości 2,50 zł za m2). Drugi lokal miał być tej Firmie wydzierżawiony również za 2,50 zł/m2, a zgodę na odstąpienie od przetargu miała wydać rada gminy na ostatniej sesji w dniu 25 sierpnia. Zgody takiej rada nie podjęta z uwagi na zgłoszone przez nas uchybienia. Uchybienia polegały m.in. na tym, że informacja o zamiarze wydzierżawienia lokalu (tzw. wykaz) przez gminę została podana na stronie internetowej w dniu 4 sierpnia, a już 13 sierpnia w projekcie uchwały zamieszczona została ww. Firma jako ta która ma dzierżawić ów lokal, pomimo, iż wójt powinien poczekać na potencjalnych chętnych na dzierżawę do 26 sierpnia. Powyższe działania nie dość, że są niezgodne z prawem to jeszcze naszym zdaniem noszą znamiona niegospodarności, gdyż zawężenie grupy dzierżawców (do jednej firmy) powoduje, że gmina osiąga mniejsze dochody, a jak ma mniejsze dochody, to ma np. problem z zakupem materiałów plastycznych dla dzieci w przedszkolach. Przejawem takiej niegospodarności wydaje się być także, zgłaszana przez Państwo Gutowskich, sprawa nie zagospodarowania pozostałych pomieszczeń w tym budynku.
                                                     Stowarzyszenie Nasza Gmina Sicienko

P.S. W dniu 7 września pojawiło się na stronie internetowej urzędu ogłoszenie o przetargu na powyższy lokal z ceną 4 zł za m2. Niestety nadal nie spełnia on wymagań wynikających z art. 35 ustawy i pomimo, że ma w nazwie „nieograniczony” takim przetargiem nie jest (art. 40 ust. 2a ustawy).