Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295822
Ilość wywołań: 517529
Stronę przegląda: 2 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Nieznośna lekkość bytu gminnych urzędników - czyli jak wygląda nasz budżet na 2011r.

Toczy się od kilku tygodnia dyskusja na temat – jak ma wyglądać tegoroczny budżet gminy Sicienko. Problem wiecznie żywy to – mało pieniędzy, a dużo potrzeb. Po raz pierwszy od wielu lat radni z klubu „Nasza Gmina Sicienko” podjęli się próby analizy budżetu gminy i odpowiedzi na pytanie: Czy w naszej gminie wydaje się dobrze pieniądze? Niestety wyniki tej analizy są dość szokujące.

Wynagrodzenia
W ostatnich 4 latach wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wzrosły o ponad 40 %, pomimo, że dochody gminy od 2008r. niemalże stoją w miejscu. W 2007r. na wynagrodzenia (tzw. § 401) gmina wydała ok. 1,06 mln, a w 2010r. aż 1,5 mln zł, czyli o ok. 440 tys. zł więcej (bez liczenia obciążeń ZUS-owskich, 13-nastek, itp.).  Dlaczego największe wydatki na wynagrodzenia w poprzednim roku były w listopadzie i wyniosły  139 tys. zł  (w kwietniu było to 105 tys. zł). Czy listopad był jakimś szczególnym miesiącem? Za jakie zasługi nastąpił tak duży wzrost wydatków na wynagrodzenia? Mamy ogromne długi, walczymy z kryzysem, więc skąd pomysł na taką rozrzutność?
Propozycja: zmniejszyć „luźny” budżet na ten cel.

Budowa sieci wodociągowej
Od kilku lat część mieszkańców naszej gminy ma problemy z podłączeniem się do sieci wodociągowej. Radni klubu NGS wystąpili do wójta m.in. o podanie kryteriów według których jednym mieszkańcom podłącza się wodę a innym nie. Niestety w otrzymanej od wójta odpowiedzi nie ma oczekiwanego wyjaśnienia.  Czyżby prawda była taka, że nie ma tych kryteriów, a jest uznaniowość? Bo jeżeli podaje się, że przy wyborze działki do podłączenia wody decyduje chociażby koszt jej wykonania, to dlaczego zbudowano odcinek z Trzemiętowa do Wierzchucinka za ok. 380 tys. zł (jakie to „ważne działki” mamy w Wierzchucinie), a innym odmawia się przy kosztach niższych niż 20 tys. zł. W tym roku z odmową może się liczyć 9 z 14 inwestycji.
Ponadto, brakuje informacji o tzw. cenach jednostkowych po których zakład komunalny wykonuje te wodociągi. Czy robi to taniej czy drożej od innych firm?
Propozycja: zablokować 300 tys. zł dotacji do czasu wyjaśnienia sprawy


OSP – strażacy
Na 2011r. wójt w projekcie budżetu zaproponował zmniejszenie wydatków na OSP. Radni klubu NGS zauważyli, że brakuje informacji na jakie konkretnie OSP mają pójść pieniądze. A dysproporcje są ogromne, bo w 2010r. na remonty i modernizację budynków przeznaczono np. na Kruszyn ponad 35,5 tys. zł, Wojnowo 13 tys. zł, Teresin 230 zł, a Sicienko 0 zł. Analizując dalej, przez ostatnie 4 lata (2007 – 2010) na Teresin przeznaczono 4,4 tys. zł, na Strzelewo 9,7 tys. zł, a Kruszyn 46,9 tys. zł. Prawda jest zatem taka, że przez ostatnie lata władza nie interesowała się szczególnie stowarzyszeniami, klubami sportowymi i OSP. Zainteresowanie pojawiło się dopiero w ubiegłym roku (wyborczym), gdy pojawiła się silna konkurencja ze strony Stowarzyszenia Nasza Gmina Sicienko,  dopiero wtedy wzrosły wydatki na OSP o 40%, a i stowarzyszenia otrzymały po parę złotych i obietnice na dach nad głową. Pozostaje jeszcze wyjaśnienie sprawy remontu remizy OSP w Teresinie, którą skarbnik gminy źle zaklasyfikowała, gdyż zakres prac wskazuje jednoznacznie, że jest to modernizacja (§ 605), a nie remont (§ 427). Poza tym, zdaniem klubu radnych ta modernizacja powinna być sfinansowana z „ogólnego” budżetu gminy (tak jak modernizacje innych remiz OSP), a te 8 tys. zł z funduszu sołeckiego powinna być przeznaczone na inne cele potrzebne w Teresinie, np. na zrobienie ogrodzenia placu zabaw oraz naprawę chodników.  
Propozycja: dokonać korekty budżetu.

Poczynione kilkusettysięczne oszczędności (dotyczące głównie wydatków na administrację) klub NGS proponuje przeznaczyć na budowę dróg, chodników i poprawę bezpieczeństwa.

Kiedy wybieramy radnych chcemy aby dbali o interesy naszej miejscowości i chcemy aby patrzyli na ręce władzy, kiedy wydaje nasze pieniądze. Wydaje się, że jak na razie większość obecnej rady wzięła sobie te zadania do serca. Należy jednak pamiętać, że większość decyzji podejmuje wójt, bo do niego należy władza wykonawcza, i to on ponosi odpowiadzialność za złe decyzje - póki co, przed Bogiem i historią.
                                                                                                                         Piotr Chudzyński