Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295824
Ilość wywołań: 517531
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Uchwalono opłaty za śmieci i podatek rolny na 2013r.

W ostatni piątek (23 listopada) odbyła się sesja Rady Gminy Sicienko. Najwięcej emocji wzbudziły głosowania nad wysokością opłat za śmieci i podatku rolnego.

Śmieci
Wstępna propozycja Wójta przewidywała, iż każda osoba co miesiąc będzie płacić 18 zł za śmieci niesegregowane i 12 zł za śmieci segregowane.
Na dwa dni przed sesją radni wynegocjowali obniżkę tych opłat
o 2 zł, do 16 zł i 10 zł.
Na sesji pojawiły się kolejne wnioski:
- radnego Marka Nadolnego o podwyższenie opłaty za śmieci niesegregowane do 20 zł
- radnego Krzysztofa Sarnowskiego o obniżenie  opłaty za śmieci segregowane dla dużych rodzin (obniżka do 5 zł dla piątej i kolejnej osoby w rodzinie).
Ostatecznie uchwalono, że miesięcznie opłata za osobę będzie wynosić:
- 16 zł za śmieci niesegregowane
- 10 zł (od piątej i kolejnej osoby w rodzinie - 5 zł) za śmieci segregowane.

W Powiecie Bydgoskim wcześniej głosowali nad wysokością opłat za śmieci radni z Dobrcza i Osielska. W obu tych gminach uchwalono opłaty za śmieci w wysokości 5 zł za segregowane i 10 zł za niesegregowane.

Podatek rolny
Wójt zaproponował, aby przyjąć stawkę w wysokości 48 zł.
Na sesji pojawiły się kolejne wnioski:
- radnego Marka Nadolnego ze stawką 47 zł
- radnego Krzysztofa Wojnowskiego ze stawką 35 zł (w trakcie sesji wniosek wycofany i nie głosowany)
- radnego Ryszarda Kulińskiego ze stawką 43 zł.
Ostatecznie przegłosowano stawkę w wysokości 47 zł radnego Nadolnego, za którym głosowało 8 radnych „prowójtowego klubu radnych”.
Za wnioskiem 43 zł głosowało 7 radnych z Klubu „Nasza Gmina Sicienko”.

Zatem za 1 ha przeliczeniowy w przyszłym roku nasi rolnicy zapłacą o 10 zł więcej, tj. 117,50 zł.