Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295829
Ilość wywołań: 517538
Stronę przegląda: 1 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3407 dni temu

[Animacja1]

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Dworcowa 11 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W dniu 10 stycznia 2013 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka a Szkołą Podstawową w Kruszynie na uruchomienie Punktu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich Rodzin w gminie Sicienko. Punkt rozpoczął swoją działalność w marcu tego roku i będzie działać do końca roku 2013.  
W ramach projektu udzielać będziemy bezpłatnie:
- pomocy specjalistycznej obejmującej poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię.

 
Punkt czynny jest w środy od 15.00 do 18.00
w Szkole Podstawowej
ul. Szkolna 6 w Kruszynie


W tym czasie przyjmować będą psycholog lub prawnik.
Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 52 381 51 06 lub 606 989 348
lub osobiście w Szkole Podstawowej
w Kruszynie w godz. 7:00 – 15:00
 
Kto to taki osoba pokrzywdzona przestępstwem?
Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (por. art. 49 § 1 k.p.k.).
Po pierwsze, abyś został uznany za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zostać naruszone Twoje indywidualne, przysługujące tylko Tobie, chronione przez prawo dobro, takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna.
Niemniej jednak musisz pamiętać, że nie jest konieczne, aby Twoje dobro zostało przez sprawcę naruszone. Wystarczy jeśli swoim zachowaniem sprowadził on dla niego zagrożenie – jest już to dostateczne do uznania Cię za pokrzywdzonego.

                                                                                  Małgorzata Wojnowska


Kategorie przestępstw
Wypadki komunikacyjne
- Katastrofa komunikacyjna
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
- Nieumyślne spowodowanie śmierci
- Zabójstwo
- Bójka i pobicie
- Uszkodzenie ciała
Przestępstwa seksualne
- Zgwałcenie
- Nadużycie zależności
- Obcowanie z małoletnim
- Kazirodztwo
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
- Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie
- Znęcanie się
- Uchylanie się od alimentów
Przestępstwa przeciwko mieniu
- Oszustwo
- Uszkodzenie mienia
- Przestępstwa rozbójnicze
- Kradzież
- Przywłaszczenie
Przestępstwa przeciwko wolności
- Stalking
- Pozbawienie wolności
- Groźba karalna
- Handel ludźmi
Przemoc domowa