Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: xyz1

Najwięcej jadu to właśnie miał w sobie Pikuch, aż w końcu zatruł się swoim własnym jadem !!!.....chyba na śmierć?
Ilość odwiedzin: 285881
Ilość wywołań: 506186
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3226 dni temu

[Animacja1]

Jakie inwestycje w gm. Sicienko w 2014 roku

Miesiąc październik to okres konstruowania budżetu gminy na rok następny. Klub Radnych „Nasza Gmina Sicienko” do projektu budżetu gminy na 2014r. złożył poniższe propozycje (część z nich była zgłaszano także w roku ubiegłym):

- budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo-Mochle
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Nowej (oraz posadowienie 5 lamp)
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wojnowie
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zielonczynie
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej na odcinku Sicienko - Dąbrówka Nowa
- przebudowy (modernizacji) drogi gminnej (położenie nawierzchni asfaltowej na niedokończonym odcinku) położonej w Trzemiętówku (długość ok. 350 m)
- przebudowy (modernizacji) drogi gminnej (poszerzenie nawierzchni o 1 metr) położonej w Trzemiętowie Koloni
- remont dróg gminnych położonych na terenie Sołectwa Dąbrówka Nowa (w tym niwelacja skarpy w Dąbrówczynie)
- wybudowaniu na ul. Kasztanowej w Sicienku 2 lamp ulicznych
- wybudowaniu na odcinku Wojnowo - Mochle ośmiu lamp ulicznych
- wybudowanie „osiedlowej” oczyszczalni ścieków w Piotrkówku
- oznaczenie ulic w Dąbrówce Nowej (po nadaniu im nazw).

Wartość zgłoszonych inwestycji, która wynosi ok. 1,65 mln zł, została realnie skalkulowana, tak aby nie przewyższała otrzymanych (w końcu!) przez gminę dodatkowych pieniędzy (1,7 mln zł) z tytułu podatku od nieruchomości za tzw. stawy infiltracyjne.
Należy przypomnieć, że Stowarzyszenie przez kilka lat próbowało ustalić co zawierały utajnione (przed mieszkańcami, i nawet radnymi) porozumienia z bydgoskim MWiK-em, a dotyczące kanalizacji i stawów infiltracyjnych. Po wielu latach bydgoski MWiK w końcu zaczął płacić do budżetu naszej gminy podatki.
Ponadto, Klub Radnych „Nasza Gmina Sicienko” złożył w marcu tego roku wniosek do Starosty Bydgoskiego o wybudowanie chodnika w Goncarzewach. Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, że wniosek został pozytywnie przyjęty i budowa najprawdopodobniej rozpocznie się w 2014r.