Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: WSTYD!!!

Sytuacja została zgłoszona na zebraniu wychowawcy kl 4 . Ciekawe, co z tym zrobi. Pewnie jak zawsze będą bronić koleżanki. Przeklina nauczyciel, przeklinają dzieciaki na potęgę. ,,Dzień dobry,, nie usłyszysz, ale łacinę bez przerwy. Oczywiście na koniec roku wszyscy zachowania wzorowe, bo jakże by  . . .
Ilość odwiedzin: 244231
Ilość wywołań: 456265
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 2835 dni temu

[Animacja1]

Informacja z ostatniej sesji - list klubu radnych

Klub Radnych „Nasza Gmina Sicienko” w odpowiedzi na list Wójta informuje, że cieszy się, iż również Pan Wójt dostrzega potrzebę szukania oszczędności. Faktycznie biorąc pod uwagę nasze ponad 5 milionowe zadłużenie (stan na koniec ub.r.) oraz to, że same od niego odsetki kosztują nas co roku ponad 250.000 zł, jak też i to, że poziom nieściągniętych przez gminę zaległości wyniósł ponad 1,8 miliona zł, należy w gminie pilnie podjąć działania naprawcze.
W temacie diet radnych (które na marginesie były chyba najniższe w całym powiecie bydgoskim), nad którymi Pan Wójt pod koniec kadencji zachciał się pochylić, to radny z naszego klubu „Nasza Gmina Sicienko” – Krzysztof Wojnowski już na początku kadencji postulował, aby radni pracowali za darmo (i z tego co pamiętam to radni popierający wójta byli przeciwni tej propozycji).
Zatem w imieniu naszego Klubu ponawiamy propozycję, aby radni nie pobierali żadnych diet i pracowali społecznie. Pieniądze te proponujemy przeznaczyć na zwiększenie diet sołtysom, na dożywianie dzieci w szkołach oraz na opłacanie bezstronnej obsługi prawnej całej Rady Gminy Sicienko (o którą bezskutecznie prosiliśmy od początku naszej kadencji).
Jednocześnie należy zaznaczyć, że:
• utrzymanie 15. radnych za cały 2013 rok (diety) wyniosło 71.037 zł (4.736 zł na osobę)
utrzymanie 4. osób z kierownictwa urzędu, tj wójta, z-cy, sekretarza i skarbnika (tylko wynagrodzenia i pochodne), w 2013 roku kosztowało gminę 563.460 zł (140.865 zł na osobę).
Z powyższego wynika, że utrzymanie urzędnika było 30-krotnie droższe od radnego. Zatem skoro jest tak dramatyczna sytuacja naszego gminnego budżetu, że nie ma dodatkowych pieniędzy na diety sołtysów, proponujemy poza rezygnacją pobierania diet przez radnych, aby 4-osobowe kierownictwo urzędu gminy solidarnie zrezygnowało choćby z 1/3 swoich przychodów. Dzięki temu gmina rocznie zaoszczędziłaby niemal 188.720 zł. Nie jest to mała kwota, bo w 2013 r. na wszystkie inwestycje w szkołach wydaliśmy zaledwie 212.778 zł.