Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Informacja z ostatniej sesji - list klubu radnych

Klub Radnych „Nasza Gmina Sicienko” w odpowiedzi na list Wójta informuje, że cieszy się, iż również Pan Wójt dostrzega potrzebę szukania oszczędności. Faktycznie biorąc pod uwagę nasze ponad 5 milionowe zadłużenie (stan na koniec ub.r.) oraz to, że same od niego odsetki kosztują nas co roku ponad 250.000 zł, jak też i to, że poziom nieściągniętych przez gminę zaległości wyniósł ponad 1,8 miliona zł, należy w gminie pilnie podjąć działania naprawcze.
W temacie diet radnych (które na marginesie były chyba najniższe w całym powiecie bydgoskim), nad którymi Pan Wójt pod koniec kadencji zachciał się pochylić, to radny z naszego klubu „Nasza Gmina Sicienko” – Krzysztof Wojnowski już na początku kadencji postulował, aby radni pracowali za darmo (i z tego co pamiętam to radni popierający wójta byli przeciwni tej propozycji).
Zatem w imieniu naszego Klubu ponawiamy propozycję, aby radni nie pobierali żadnych diet i pracowali społecznie. Pieniądze te proponujemy przeznaczyć na zwiększenie diet sołtysom, na dożywianie dzieci w szkołach oraz na opłacanie bezstronnej obsługi prawnej całej Rady Gminy Sicienko (o którą bezskutecznie prosiliśmy od początku naszej kadencji).
Jednocześnie należy zaznaczyć, że:
• utrzymanie 15. radnych za cały 2013 rok (diety) wyniosło 71.037 zł (4.736 zł na osobę)
utrzymanie 4. osób z kierownictwa urzędu, tj wójta, z-cy, sekretarza i skarbnika (tylko wynagrodzenia i pochodne), w 2013 roku kosztowało gminę 563.460 zł (140.865 zł na osobę).
Z powyższego wynika, że utrzymanie urzędnika było 30-krotnie droższe od radnego. Zatem skoro jest tak dramatyczna sytuacja naszego gminnego budżetu, że nie ma dodatkowych pieniędzy na diety sołtysów, proponujemy poza rezygnacją pobierania diet przez radnych, aby 4-osobowe kierownictwo urzędu gminy solidarnie zrezygnowało choćby z 1/3 swoich przychodów. Dzięki temu gmina rocznie zaoszczędziłaby niemal 188.720 zł. Nie jest to mała kwota, bo w 2013 r. na wszystkie inwestycje w szkołach wydaliśmy zaledwie 212.778 zł.