Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295822
Ilość wywołań: 517529
Stronę przegląda: 2 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Gorsze szkoły

Z dniem 1 września władze gminy Sicienko zafundowały młodzieży i rodzicom II klasy gimnazjum w Wojnowie niespodziankę. Z dwóch dotychczasowych klas pierwszych powstała jedna 34-osobowa klasa II gimnazjum. Nie pomogły tłumaczenia, że nie robi się tego w trakcie procesu edukacyjnego, że w innych szkołach naszej gminy jest mniej uczniów w klasach i się ich nie łączy (co jest zupełnie słuszne), że do klasy uczęszcza dziewczyna poruszająca się na wózku inwalidzkim, że bardzo trudno z tak dużą grupą prowadzić nauczycielom zajęcia, itd.
W tej sprawie we wrześniu Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wojnowie skierowała pisma do wójta, rady gminy i kuratorium. Właśnie wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty. W podsumowaniu tego pisma możemy przeczytać: „Podnoszone przez Państwo postulaty niewątpliwie mogą mieć wpływ na skuteczność procesu kształcenia i wychowania jednak należą do kompetencji organu prowadzącego szkołę. Mamy nadzieję, że znajdą one pozytywne rozstrzygnięciach w decyzjach jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym przyczynią się do sukcesu edukacyjnego uczniów klasy II Zespołu Szkół w Wojnowie”.
Niestety pozytywnych rozstrzygnięć na razie nie widać. Wchodzimy już w listopad, a władza się zastanawia. Z odpowiedzi na pismo jakie skierowałem 12 października do władz gminy wynika, m.in. że:
•    34 osobowa II klasa gimnazjum w Wojnowie jest największą klasą w całej gminie. W naszych gimnazjach pozostałe klasy liczą nie więcej niż 23 osoby (Ib gimnazjum w Wojnowie). Natomiast w mniejszych podstawówkach klasy mają od 7 do 17 uczniów, a we większych od 12 do 27 uczniów (27 uczniów jest w kl. 4 SP w Wojnowie).
•   314 dzieci zamieszkałe w gminie Sicienko uczy się w szkołach poza gminą, głównie w Bydgoszczy. Jest to bardzo duża liczba (dla porównania w trzech naszych najmniejszych szkołach uczy się obecnie w sumie 222 uczniów). Warto zaznaczyć, że gmina wiejska na każdego ucznia otrzymuje średnio ok. 7 tys. zł, a jeżeli szkoła liczy mniej niż 70 uczniów (a mamy 2 takie szkoły) dodatkowo aż 1 tys. zł. Zatem, na tej ucieczce uczniów rocznie tracimy ponad 2 miliony złotych!
To co naszą gminę może pozytywnie wyróżniać to miła atmosfera w małych szkołach, z małą ilością dzieci w klasach. Jeżeli władze to zepsują, to stracimy i uczniów, i pieniądze. A przecież w tej psedoreformie właśnie o pieniądze chodzi.
                                                                 Piotr Chudzyński
                                               (Przewodniczący Rady Rodziców ZS w Wojnowie)

PS. W piśmie jakie otrzymałem jest też informacja: „Gmina nie wprowadziła żadnego zakazu dowozu uczniów spoza obwodu”.  Zatem dlaczego nie zabiera się dzieci spoza obwodu do szkoły w Wojnowie? Jest tu sprzeczność? Czy się rodzicom znowu coś wydaje?