Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295936
Ilość wywołań: 517653
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

Bezprawny zakaz dowozu uczniów do szkół

Prawo daje możliwość dowozu dzieci do szkół spoza  obwodu, a nawet spoza gminy (patrz na poniższy wyrok NSA), ale w gminie Sicienko jest inaczej. Pomimo, że są wolne miejsca w autobusach, więc nic to gminę nie kosztuje, od września ubiegłego roku panuje nieformalny zakaz (nieformalny, bo formalnie takiego zakazu nie ma, tak przynajmniej wynika z pisma jakie otrzymałem z gminy - fragment pisma obok).

Przez to, albo rodzice tracą czas i pieniądze na zorganizowanie dojazdu dziecka, albo dziecko dojeżdża na własną rękę, np. rowerem - co jest niestety bardzo niebezpieczne.

                                                                    Piotr Chudzyński

 

Poniżej wnioski z wyroku NSA:
Władze lokalne mogą organizować bezpłatny transport uczniów. Nawet mieszkających poza obwodem szkoły albo poza granicami gminy. Inna interpretacja przepisów oznaczałaby dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II GSK 3305/15).
Rozwój oświaty na terenie gminy może nastąpić również poprzez stymulowanie ilości uczniów uczęszczających do jej szkół, nawet zamieszkałych poza terytorium gminy. Większa liczba uczniów prowadzi do podniesienia poziomu i standardów nauczania, co w konsekwencji jest spełnieniem dyrektywy-zadania gminy zobowiązującej do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w edukacji publicznej – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny.