Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: WSTYD!!!

Sytuacja została zgłoszona na zebraniu wychowawcy kl 4 . Ciekawe, co z tym zrobi. Pewnie jak zawsze będą bronić koleżanki. Przeklina nauczyciel, przeklinają dzieciaki na potęgę. ,,Dzień dobry,, nie usłyszysz, ale łacinę bez przerwy. Oczywiście na koniec roku wszyscy zachowania wzorowe, bo jakże by  . . .
Ilość odwiedzin: 244231
Ilość wywołań: 456265
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 2835 dni temu

[Animacja1]

Bezprawny zakaz dowozu uczniów do szkół

Prawo daje możliwość dowozu dzieci do szkół spoza  obwodu, a nawet spoza gminy (patrz na poniższy wyrok NSA), ale w gminie Sicienko jest inaczej. Pomimo, że są wolne miejsca w autobusach, więc nic to gminę nie kosztuje, od września ubiegłego roku panuje nieformalny zakaz (nieformalny, bo formalnie takiego zakazu nie ma, tak przynajmniej wynika z pisma jakie otrzymałem z gminy - fragment pisma obok).

Przez to, albo rodzice tracą czas i pieniądze na zorganizowanie dojazdu dziecka, albo dziecko dojeżdża na własną rękę, np. rowerem - co jest niestety bardzo niebezpieczne.

                                                                    Piotr Chudzyński

 

Poniżej wnioski z wyroku NSA:
Władze lokalne mogą organizować bezpłatny transport uczniów. Nawet mieszkających poza obwodem szkoły albo poza granicami gminy. Inna interpretacja przepisów oznaczałaby dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II GSK 3305/15).
Rozwój oświaty na terenie gminy może nastąpić również poprzez stymulowanie ilości uczniów uczęszczających do jej szkół, nawet zamieszkałych poza terytorium gminy. Większa liczba uczniów prowadzi do podniesienia poziomu i standardów nauczania, co w konsekwencji jest spełnieniem dyrektywy-zadania gminy zobowiązującej do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w edukacji publicznej – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny.